گروه زیست شناسان فارس

دبیرستان نمونه دولتی شهید نصیری لاری

تصاویر

تصاوير سال دوم دبيرستان

نمايش تمام تصاوير

فاگوسیتوز و پینوسیتوز - گیاه گوشتخوار دیونه - مقطع ریشه - برش عرضي ساقه گياه دولپه و تك - سلوبیوز و مالتوز  - سنتز و ابدهی  - رپلیکون - کانال پروتونی  - انواع حرکت تاژک  - سلول جانوری  - سلول گیاهی  - اسمز در سلولهای گیاهی و جانوری  - گياه گوشتخوار  

تصاوير سال سوم دبيرستان

نمايش تمام تصاوير
انتي کور و انتي ژن  - سانتریول  - ساختار کروموزوم  - همانند سازی حلقوی  - عمل اینتر فرون  - کانال سدیم - پتاسیم 

تصاوير دوره پيش دانشگاهي

نمايش تمام تصاوير

بخش 1 - گوناگوني و

تغيير رمز هاي زندگي

2 1 فصل

 

فصل 1 - پروتئين سازي

انیمیشن پيوند پپتيدي: بین دو امینو اسید در ریبوزوم - انیمیشن پروتئین سازی در ریبوزوم - سنتز RNA - همانند سازی DNA - ساختار tRNA - انیمیشن رونویسی در هسته - انیمیشن ترجمه در ریبوزوم - انیمیشن ساخت پروتئین در سلول - انیمیشن کپی برداری از ژن DNA - جدول کامل ۲۰ امینو اسید - ژنها و ساختار بدن

 

فصل 2 - تكنولوژي زيستي

 پلازمید در باکتری  - کلونینگ در پلازمید EcoR1 - ویروس هرپس تناسلی - ساختن پلازمید oriC - تولید انسان در اینده 

نمايش تمام تصاوير

بخش 2 - گوناگوني و

 تحول جانداران

7 6 5 4 3 فصل

 

فصل 3 - پيدايش و گسترش زندگي

فصل 4 - تغيير و تحول گونه ها
فصل 5 - ژنتيك جمعيت
فصل 6 - پويايي جمعيتها و جوامع زيستي
فصل 7 - رفتار شناسي
نمايش تمام تصاوير

بخش 3 - گوناگوني

مسيرهاي زندگي

11 10 9 8 فصل

 

فصل 8 - شارش انرژي در جانداران

فصل 9 - ويروس و باكتري
فصل 10 - آغازيان
فصل 11 - قارچ ها
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم آذر ۱۳۸۶ساعت 15:6  توسط حمید عباسی و عدنان عباسفرد  | 

سلول های بنیادی

 

کاربـرد سلولهـای بنیــادی در بازسـازی سلـولها

از سلولهای بنیادی می توان برای بازسازی سلولها یا بافتهائی استفاد ه کرد که بر اثر جراحت یا بیماری آسیب دیده اند .این نوع درمان به "درمان سلولی " معروف است .یکی از کاربردهای رایج این شیوۀ درمانی ؛ تزریق سلولهای بنیادی جنین در قلب برای بازسازی سلولهائی ست که بر اثر حمله قلبی آسیب دیده اند .

در یکی از تحقیقات ، پژوهشگران زمینه سکته قلبی چندین موش را فراهم نمودند و پس از آن سلولهای بنیادی جنینی را درون قلب آسیب دیده موش ها تزریق کردند ، در نهایت ، سلولهای بنیادی بافت ماهیچه آسیب دیده بازسازی کردند و کار کرد قلب موش ها را بهبود بخشیدند .

از سلولهای بنیادی می توان برای بازسازی سلولهای مغزی بیماران مبتلا به پارکینسون استفاده نمود . این بیماران سلولهائی را ندارند که ناقل عصبی موسوم به "دوپامین" را تولید می کنند . بدون وجود این پیک شیمیائی ، حرکت بیماران مبتلا به پارکینسون نامنظم و منقطع است ؛ و این افراد از واکنشهای غیر ارادی رنج می برند . در تحقیقات انجام شده روی موش ها ، پژوهشگران سلولهای بنیادی جنینی را در مغز موشهای مبتلا به پارکینسون تزریق کردند و شاهد آن بودند که سلولهای بنیادی موشها را بهبود بخشید . دانشمندان امیدوارند که روزی بتوان این موفقیت را در انسانهای مبتلا به پارکینسون هم تکرار کنند . شاید دانشمندان بتوانند حتی اندامی کامل را در آزمایشگاه پرورش دهند و آن را جایگزین اندامی نمایند که بر اثر بیماری آسیب دیده است .

برای اینکار باید نوعی چارچوب از جنس پلیمر زیست تجزیه پذیر را به شکل اند ام مورد نظر بسازند و سپس آنرا با سلولهای بنیادی جنینی یا بالغ بارور سازند . پس از آن عوامل رشد مخصوص آن اندام افزوده می شود تا پرورش اندام را تحت نظارت و هدایت در آورد .پس از آنکه چارچوب با بافت خاص آن اندام پوشیده شد آن را به بیمار پیوند می زنند . با به وجود آمدن بافت از سلولهای بنیادی چارچوب تجزیه می شود و در نهایت گوش یا کبد یا هر اندام دیگری باقی خواهد ماند.

از جمله بیماریهائی که احتمالا روزی با درمان سلولی معالجه خواهد شد می توان به پارکینسون ؛ دیابت ؛ بیماری قلبی ؛ صدمه دیدگی نخاع ؛ سوختگی ؛ آلزایمر و ضعف بینائی اشاره نمود .

اختـلاف نظـر در مـورد تحقیقـات

تحقیقات سلولهای بنیادی یکی از بزرگترین موضوعاتی ست که اجتماعات علمی و مذهبی را رودررو قرار داده است و هسته این اختلاف ، این سوال است که "حیات چه موقع آغاز می شود؟ "

برای به دست آوردن سلولهای بنیادی ، دانشمندان یا باید از جنینی استفاده کنند که بارور شده ، یا به روش شبیه سازی ، جنینی را از سلول بدن بیمار و تخمک اهدائی بسازند .در هر دو صورت برای جدا کردن سلولهای بنیادی جنین ، باید جنین از بین برود ؛ اگرچه این جنین تنها 4 یا 5 سلول را در بر گیرد . بعضی از رهبران مذهبی بر این باورند که این کار همانند گرفتن جان انسان است .

شبیــه سازی انسان

دیگر مسئله مورد اختلاف ؛ شبیه سازی انسان است . اگر دانشمندان بتوانند جنینی را در آزمایشگاه خلق کنند ، آیا

نمی توانند آن جنین را درون رحم مادر دیگر پیوند بزنند و زمینه رشد جنین را فراهم کنند ؟

اندیشۀ شبیه سازی انسان افکار هولناک و مخوف پرورش ابر انسان با ضریب هوشی بسیار بالا و کارائی های فیزیکی مانند قهرمانان خیالی " سوپرمن" و "بت من " و یا خلق کودکانی را تداعی می کند که صرفا برای استفاده از اندام پرورش می یابند .

در سال 1997 هنگامی که گروهی از محققان اسکاتلندی اعلان کرد ند که توانسته اند با موفقیت گوسفندی به نالم "دالی" را شبیه سازی نمایند ؛ وحشت ناشی از شبیه سازی شدت گرفت - حتی با افزایش آگاهی و شناخت دانشمند ان از سلولهای بنیادی و توانائی مهار کردن آنها ، بحثهای اخلاقی و سیاسی درین مورد داغتر و وخیم تر می شود . بسیاری از دولتها محدودیتهای شدیدی را برای تحقیقات سلول بنیادی اعمال و تامین بودجه این تحقیقات را با مشکلات زیادی مواجه کرده اند .

آینــدۀ بحث

مخالفت جامعه جهانی با پدیدۀ شبیه سازی مولد انسان گسترده و عام الشمول است ، اما به نظر می رسد که بسیاری از کشورها با انجام دادن تحقیقات پزشکی برای مقابله با بیماریهائی چون پارکینسون ؛ آلزایمر و بیماریهای قلبی و سرطان از طریق تولید جنین های آزمایشگاهی و همچنین تحقیق در بررسی روی آنها به منظور ایجاد توسعه و پیشرفت در علوم پزشکی و مهندسی ژنتیک بدون آنکه هدف این تحقیقات تولید انسان شبیه سازی شده باشد ؛ مخالفت چندانی ندارند .

با این حال ، برخی از کشورها از جمله "واتیکان " مخالفت صریح و موکد خود را درین مورد ابراز داشته اند و باعمل شبیه سازی انسان با هر هدف و مقصدی که باشد - مخالفنــد .

از جمله استدلالهای این گروه برای مخالفت با شبیه سازی اینست که ؛ ما با اینکار به تولید انسانهائی اقدام می کنیم که در نهایت آنها را از میان می بریم - ازین رو ؛ در جهتی حرکت خواهیم کرد که منجر به نقض قواعد اساسی حقوق بشر و کرامت انسانی خواهد شد .

آیا اصولا ما حق داریم که با انسان زنده آزمایشات علمی انجام دهیم ؟؟؟

بعضی ها می گویند که اینکار به بشریت خدمت خواهد کرد و ممکن است این گفته درست باشد ؛ اما آیا شما حاضرید خود ؛حاصل چنین تولدی باشید و محکوم به تولد برای آزمایش دانشمند ان باشید؟؟؟

منبع :http://www.bret.org.uk

درین سایت با مرکز تحقیقات "بیومدیکال" و آموزش مهندسی زیستی آشنا می شویم همچنین با آموزش مباحث پزشکی و زیست پزشکی از طریق حیوانات آزمایشگاهی آشنا شویم . اخبار مربوط به حیوانات آزمایشگاهی - مراقبت از حیوانات مورد آزمایش - منابع اطلاعاتی درباره انواع حیوانات و کارد آنها در اوانع تحقیقات و INDEX موضوعی سایت را میتوان از عناوین مطرح درین سایت نام برد .

 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام دی ۱۳۸۵ساعت 21:41  توسط حمید عباسی و عدنان عباسفرد  | 

فرمول های زیست شناسی سوم تجربی

فرمول های زیست شناسی

فرمول هايي در هنگام خودلقاحي F1  در صورت وجود رابطه ي غالب و مغلوبي:

تعداد جفت ژن

هتروزيگوس در F1

گامت هاي F1 يا

فنوتيپ هاي F2

ژنوتيپ هاي F2

كل تركيب گامت ها

در F2

نسب فنوتيپ ها

درF2

n

2n

3n

4n

(3:1)n

 اگر خودلقاحي مد نظر نباشد هر يك از موارد مورد نظر دريك مسئله براي هر والد جداگانه حساب و سپس در هم ضرب مي شود.

اگر در صفات مورد نظر غالبيت وجود نداشته باشد تعداد فنوتيپ ها مساوي تعداد ژنوتيپ ها شده و به جاي ستون آخر در جدول فوق نسبت ها n(1:2:1)  خواهد شد.

فرمول يافتن انواع ژنوتيپ ها و فنوتيپ ها ي ممكن :

n تعداد آلل هاست.

انواع كلي ژنوتيپ ها = n(n+1)/2

انواع ژنوتيپ هاي هتروزيگوس=n(n-1)/2

انواع ژنوتيپ هاي هموزيگوس = n

انواع فنوتيپ ها در صورت وجود رابطه ي غالب و مغلوبي كامل = n

انواع فنوتيپ ها در صورت عدم وجود رابطه ي رابطه ي غالب و مغلوبي = n(n+1)/2

 

فرمول يافتن تعداد حالات استقرار تترادها در متافاز يك ميوز:

تعداد حالات استقرار=2n-1       ، n تعداد جفت كروموزوم است.

تعداد DNA و رشته هاي پلي نوكلئوتيدي:

اگر n كروموزوم يك كروماتيدي داشته باشيم n مولكول DNA و 2n زنجيره ي پلي نوكلئوتيدي خواهيم داشت.

اگر n كروموزوم دوكروماتيدي داشته باشيم 2n مولكول DNA و 4n زنجيره ي پلي نوكلئوتيدي خواهيم داشت.

 

تعداد پيوند فسفو دي استر:

اگردر باكتري ها كه DNA ي حلقوي دارند n جفت (2n) نوكلئوتيد يا باز آلي وجود داشته باشد ، 2n پيوند فسفو دي استروجود خواهد داشت.(در هر زنجيره  ،n پيوند)

اگر در يوكاريوت ها كه DNA خطي است n جفت (2n) نوكلئوتيد يا باز آلي وجود داشته باشد ، 2n-2 پيوند فسفو دي استر وجود خواهد داشت.(در هر زنجيره ، n-1 پيوند)

+ نوشته شده در  شنبه سی ام دی ۱۳۸۵ساعت 21:37  توسط حمید عباسی و عدنان عباسفرد  | 

مارپیچ دو رشته‌ای DNA

مارپیچ دو رشته‌ای DNA

در سال 1953 در ساختمان سه بعدی DNA ، بوسیله واتسون و کریک کشف شد. واتسون و کریک با استفاده از مطالعات تفرق اشعه ایکس ، رشته‌های DNA که بوسیله فرانکلین و ویلکینز تهیه شده بود و همچنین ساختن مدلها و استنباطهای مشخصی ، مدل فضایی خود را ارائه دادند و در سال 1962 واتسون و کریک و ویلکینز به خاطر اهمیت کشف ساختمان DNA به صورت مشترک جایزه نوبل دریافت کردند.

مدل پیشنهادی آنان چنین بود. DNA یک مارپیچ دو رشته‌ای است که رشته‌های آن به دور یک محور مرکزی ، معمولا به صورت راست گرد پیچ می‌خورند. طبق مدل واتسون و کریک ، ستونهای قند - فسفات همانند نرده‌های پلکان به دو قسمت خارجی بازهای آلی پیچیده و به این ترتیب در معرض محیط آبکی داخل سلول هستند و بازهای آلی که خاصیت آبگریزی دارند، در داخل مارپیچ قرار می‌گیرند. هنگام تشکیل مارپیچ رشته‌ها به صورت موازی متقابل قرار می‌گیرند.

یعنی اگر جهت یک رشته3< باشد، رشته دیگر 5 --5<--3 خواهد بود. پیوندهای هیدروژنی بین آدنین از یک رشته با باز تیمین رشته مقابل و باز گوانین یک رشته با سیتوزین رشته مقابل بوجود می‌آیند. گر چه از نظر اندازه هر باز پورینی می‌تواند در مقابل یک باز پیریمیدین قرار بگیرد. ولی به دلیل وجود گروههای شیمیایی روی بازهای G و C و T و A پیوندهای هیدروژنی مناسب فقط بین C - G و T - A برقرار می‌شود و ایجاد پیوند بین T - G و C- A ممکن نیست.

واکنشهای توتومریزاسیون

اتم هیدروژن در بازهای آلی می‌تواند روی اتمهای نیتروژن و یا اکسیژن حلقه جابجا شود. این تغییر موقعیت هیدروژن روی حلقه باز را توتومریزاسیون می‌گویند. توتومریزاسیون در بازهای آدنین سیتوزین باعث تبدیل فرم آمینی به فرم ایمنی و در مورد بازهای تیمین و گوانین باعث تبدیل فرم کتونی به فرم انولی می‌شود.

در شرایط فیزیولوژیکی ثابت تعادل واکنش توتومریزاسیون بیشتر به سمت اشکال آمینی و کتونی می‌باشد. این حالت پایدار پروتونی ، الگوی تشکل پیوندهای هیدروژنی بین بازها را تعیین می‌نماید، بطوری که بازهای T و A با تشکیل دو پیوند هیدروژنی و بازهای G و C با سه پیوند هیدروژنی با هم جفت می‌شوند. C و A و همچنین T و G نمی‌توانند با هم جفت شوند.

زیرا در این بازها اتمهای هیدروژن هر دو در یک موقعیت قرار دارند و امکان ایجاد پیوند هیدروژنی وجود ندارد. به دلیل اینکه در رشته‌های DNA همواره باز A مقابل T و باز G مقابل C قرار دارد، این دو رشته را مکمل می‌نامند. بنابراین توالی موجود در یک رشته DNA ، توالی رشته مقابل را تعیین می‌کند. مکمل بودن دو رشته DNA ، اساس عمل همانند سازی DNA است.

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم دی 1385ساعت 11:45 قبل از ظهر  توسط فاطمه |  نظر بدهید

نگاه اجمالی

نوکلئوتیدها اعمال متنوعی را در داخل سلول انجام می‌دهند. نوکلئوتیدها به عنوان زیر واحدهای اسیدهای نوکلئیک حامل اطلاعات ژنتیکی هستند. ساختمان هر پروتئین و نهایتا هر بیومولکول ، محصولی از اطلاعات موجود در توالی نوکلئوتیدی اسیدهای نوکلئیک سلول می‌باشد. توانایی ذخیره و انتقال اطلاعات ژنتیکی از نسلی به نسل بعد شرط اساسی زندگی است. توالی آمینو اسیدی هر پروتئین موجود در سلول و توالی نوکلئوتیدی هر مولکول RNA توسط توالی نوکلئوتیدی موجود در ساختمان DNA DNAسلول تعیین می‌گردد. قطعه ای از مولکول DNA که حاوی اطلاعات لازم جهت سنتز یک محصول بیولوژیک وظیفه‌دار نظیر پروتئین یا RNA است را یک ژن می‌گویند. در داخل سلولها دو نوع اسید نوکلئیک یافت می‌شود

 

 ساختار اسید نوکلئیک

اسیدهای نوکلئیک بسپارهایی (پلیمرهایی) با زنجیر طولانی و وزن مولکولی بالا متشکل از نوکلئوتیدها هستند. هرنوکلئوتید از قسمتهای زیر تشکیل شده است.

  • یک مولکول اسید فسفریک
  • یک مولکول قند 5 کربنی
  • یک مولکول باز نیتروژن‌دار

انواع اسیدهای نوکلئیک

دو نوع اسید نوکلئیک وجود دارد. دزوکسی ریبونوکلئیک اسید (DNA) و ریبو نوکلئیک اسید (RNA). اختلاف اساسی بین این دو مولکول قندی است که مورد استفاده قرار داده‌اند. DNA حاوی دزوکسی ریبوز و RNA حاوی ریبوز است. پیشوند دزوکسی برداشتن یک اتم اکسیژن را نشان می‌دهد. اگر یک اتم اکسیژن ، از اتم کربن شماره 2 ریبوز برداشته شود، ساختار دزوکسی ریبوز بدست می‌آید. DNA بطور عمده در هسته سلول یافت می‌شود. در حالی که RNA بطور عمده در سیتوپلاسم یعنی در خارج هسته سلول است.

سه نوع عمده از RNA مشخص شده است. این سه نوع عبارتند از RNA پیک (mRNA) ، RNA ناقل (tRNA) ، و RNA ریبوزومی (rRNA). هر یک از آنها وزن مولکولی و ترکیب بازی خاص خود را دارد. RNAهای پیک ، معمولا از همه بزرگترند و وزن مولکولی آنها بین 25000 تا یک میلیون است. آنها 75 تا 3000 واحد مونو نوکلئوتید دارند. وزن مولکولی RNA های ناقل بین 23000 تا 30000 است و شامل 75 تا 90 واحد نوکلئوتیدند. RNA های ریبوزومی که وزن مولکولی آنها بین وزن مولکولهای mRNA و tRNA است حدود 80 درصد کل RNA سلول را تشکیل می‌دهند.

ساختار RNA و DNA

مونومرهای RNA و DNA شامل یک قند ساده ، یکی از بازهای نیتروژنی و یک یا دو واحد اسید فسفریک هستند. نوکلئوتیدهای RNA و DNA از نظر ساختاری تنها در قند و یک باز متفاوت دارند. پلی نوکلئوتیدهایی با وزن‌های مولکولی تا چند میلیون شناخته شده‌اند. ردیف نوکلئوتیدها در زنجیر پلی نوکلئوتیدی ساختار نوع اول این زنجیر است. در زنجیر اسید نوکلئیک ، اتم کربن شماره 3 یک مولکول قند و اتم کربن شماره 5 مولکول قند بعدی توسط یک اتصال استر به مولکول اسید فسفریک متصل می‌گردد.

یکی از چهار بنیان مختلف باز نیتروژن‌دار جایگزین گروه OH اتم کربن شماره 1 هر مولکول قند می‌گردد. ساختار دوم DNA یک مارپیچ دوگانه است. دو زنجیر DNA به نحوی به یکدیگر پیچ خورده‌اند که بازها درون مارپیچ واقع شده‌اند. ساختار از طریق
پیوندهای هیدروژنی بین بازهای یک زنجیر و بازهای زنجیر دیگر به هم متصل شده‌اند. چهار بنیان باز موجود در DNA از تیمین (T) ، آدنین (A) ، گوانین (G) و سیتوزین (C). آدنین و تیمین یکدیگر را تکمیل می‌کنند.

موقعیت اتمها این امکان را فراهم می‌سازد تا دو
پیوند قوی هیدروژنی بین A از یک زنجیر و T از زنجیر دیگر مارپیچ دو گانه بوجود آید. گوانین (G) و سیتوزین (C) به همین نحو همدیگر را تکمیل می‌کنند. بین این زوج باز سه پیوند قوی هیدروژنی تشکیل می‌شود. در هر نمونه DNA مقدار A و T و نیز G و C یکسان است. بازهایی که به یک زنجیر DNA متصل است بازهای متصل به زنجیر دیگر DNA را تکمیل می‌کنند. اگر یک A روی زنجیر 1 وجود داشته باشد، T روی زنجیر 2 مخالف آن خواهد داشت و اگر یک T روی زنجیر 1 وجود داشته باشد، A روی زنجیر 2 مخالف آن وجود خواهد داشت. همین نحوه جفت شدن بین C و G روی می‌دهد.

دو جفت
پیوند هیدروژنی تقریبا طول یکسان دارند. در نتیجه دو زنجیر مارپیچ دوگانه به یک فاصله از همدیگر قرار می گیرند. مولکولهای RNA به صورت تک رشته‌ای قرار دارند و فقط در بعضی از انواع آن هم در مواقعی خاص پیوندهای هیدروژنی در داخل یک زنجیره ایجاد می‌شود که می‌توان مولکول RNA ناقل را نام برد. 4 باز موجود در RNA عبارتند از: آدنین ، یوراسیل ، گوانین و سیتوزین.

 

عمل پلی نوکلئوتیدها

عمل پلی نوکلئوتیدها همانند سازی از اطلاعات سلولی موجود در هسته است. بطوری که شبیه ، شبیه را بوجود می آورد. گوناگونی ساختارهای نوع اول پلی نوکلئوتیدها تقریبا بی‌نهایت است و این گوناگونی امکان می‌دهد که اطلاعات بی‌نهایت گوناگون در ساختارهای مولکولی رشته‌های اسید نوکلئیک ثبت شود. آرایشهای گوناگون فقط چند باز متفاوت ساختارهای بسیار گوناگونی ایجاد می کند. امروزه باور دانشمندان این است که اطلاعات کد شده با همانند سازی DNA آغاز می‌شود و با سنتز پروتئین طبیعی و همچنین با سنتز بافتهای بدن ادامه می‌یابد.

همانند سازی DNA

تقریبا تمام هسته‌های سلولهای موجود زنده شامل ترکیب کروموزومی یکسان %

+ نوشته شده در  شنبه سی ام دی ۱۳۸۵ساعت 21:35  توسط حمید عباسی و عدنان عباسفرد  | 

کور رنگی

آیا کورنگی دارید؟ شماره زیر را بخوانید.

 آیا دوست شما نیز همین شماره را می بیند؟

   

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم دی ۱۳۸۵ساعت 15:4  توسط حمید عباسی و عدنان عباسفرد  | 

ژنتیک و ساختار ماده وراثتي - همانندسازی - پروتئین سازی

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم دی ۱۳۸۵ساعت 14:56  توسط حمید عباسی و عدنان عباسفرد  | 

ایدز وHIV

 

HIV چيست ؟

 

 HIV مخفف ""Human Immunodeficiency Virus  به معني "ويروس نقص ايمني انسان" مي‌باشد.  ويروس ، يك ذره زنده خيلي كوچك است كه مي‌تواند تكثير و پخش شود اما براي زندگي نياز به موجود زندة ديگري دارد. وقتي ويروس، سلولي را آلوده كند شروع به تكثير در داخل آن سلول مي‌كند كه در نهايت منجر به آسيب آن سلول مي‌شود.  

انسان مي‌تواند توسط فرد ديگري كه به HIV مبتلا است آلوده شود و او نيز مي‌تواند بقيه افراد را آلوده كند و بر اين اساس HIV منتشر مي‌شود.

به فردي كه به HIV آلوده است HIV)  +HIV مثبت)  اطلاق مي‌شود.

(سيستم ايمني، گروهي ازسلولها و ارگانها هستند كه بدن را در برابر ويروسها و عفونتها محفاظت مي‌كنند.)

 

 

 

چرا HIV خطرناك است ؟

 

اگر سيستم ايمني بدن به ويروسها حمله مي‌كند و آنها را مي‌كشد پس مشكل چيست ؟

ويروسهاي مختلف به سلولها و بافتهای مختلفي از بدن حمله مي‌كنند. برخي ويروسها به پوست، برخي به دستگاه تنفسی و حمله مي‌كنند. چيزي كه HIV را اين چنين خطرناك كرده اين است كه HIV به خود سيستم ايمني حمله مي‌كند. سيستم ايمني، گروهي ازسلولها هستند كه بدن را در برابر انواع عفونتها محفاظت مي‌كند و بدون آنها٬ توانايي بدن براي مبارزه با نواع عفونتها تضعيف مي‌شود. لذا وقتی ويروس HIV وارد بدن فردی شود به تدريج قدرت دفاعی بدن وی ضعيف می شود و اين فرد در برابر انواع بيماريها و عفونتها حتی آنهايی که در حالت عادی بيماريزا نيستند آسيب پذير میگردد.

اين روند قابل رؤيت نيست و راهي وجود ندارد تا با نگاه كردن به افراد بگوئيم كه آيا به HIV مبتلا هستند يا خير٬  ولي آزمايش خون مي‌تواند پس از چند ماه از اولين تماس، ويروس را در خون آشكار كند.

افراد آلوده به HIV ممكن است سالها كاملاً سالم بمانند و حتي خودشان ندانند كه آلوده هستند.

 

 

 

 

ايدز چيست ؟

 ايدز (AIDS) مخفف Acquired Immune Deficiency Syndrome به معني سندرم نقص ايمني اكتسابي مي‌باشد.

وقتی سيستم ايمني آسيب ببيند، نه تنها در برابر ويروس HIV (كه در آغاز به آن صدمه زده) بلكه به نسبت به بقيه عفونتها هم آسيب پذير مي‌شود و ديگر قادر به كشتن ميکربها و ويروسهايي كه قبلاً برايش مشكلي ايجاد نمي‌كردند نيست و لذا با گذشت زمان، افراد آلوده به HIV بيشتر و بيشتر بيمار مي‌شوند و معمولاً سالها پس از آلودگي به يكي از بيماريهاي خاص٬ شديداً مبتلا مي‌شوند و در اين زمان گفته مي‌شود كه آنها به ايدز مبتلا شده‌اند. بنابراين  زماني كه فرد آلوده به ويروس HIV براي اولين بار به يك بيماري جدي مبتلا شود و يا وقتي كه تعداد سلولهاي ايمني باقيمانده در بدن او از حد معيني كمتر شود، مبتلا به بيماری ايدز در نظر گرفته می شود.

 

ايدز يك مرحله كاملاً جدي است كه بدن، دفاع بسيار كمي در برابر انواع عفونتها دارد. در واقع هر فرد آلوده به ويروس HIV ، الزاما مبتلا به ايدز نمی باشد اما در طول مدت آلودگی خود، می تواند ديگران را آلوده کند.

 

 

 

 

چه مدت طول مي‌كشد تا HIV به ايدز تبديل شود؟

بدون درمان دارويي، بطور متوسط طي 10 سال آلودگی به ويروس HIV به سمت ايدز پيش مي‌رود که البته اين مدت 10 سال براي فردي است كه تغذيه مناسبی دارد. اما فردي كه در منقطه فقيرنشين است  و بخوبي تغذيه نمي‌شود ممكن است بسيار سريعتر به سمت ايدز و نهايتاً مرگ پيش برود.

درمان دارويی ضد ويروس مي‌تواند مدت زمان بين آلودگي با HIV و شروع ايدز را طولاني تر كند. داروهاي جديدي بوليد شده‌اند که با مصرف آنها، فرد آلوده به HIV  مي‌تواند مدت زمان طولاني قبل از ايجاد ايدز زندگي كند. اما اين دارو‌ها بسيار گران و کمياب بوده و در بسياري از كشورهاي فقير در دسترس نیست و آلوده شدگان در این کشورها٬ سریعتر به سمت مرگ پيش مي‌روند.

 

 

 

 

 

 

HIV    >> چگونه منتقل مي‌شود؟  <<    

 

HIV در خون و ترشحات جنسي فرد مبتلا  و نيز شير پستان زن آلوده، يافت مي‌شود.

HIV‌ هنگامي منتقل مي‌شود كه مقدار كافي از اين ترشحات به بدن فردي برسد

 

 

راههاي مختلفي كه فرد مي‌تواند به HIV مبتلا گردد عبارتند از:

 

 

1 -  رابطه جنسي بدون محافظت با فرد آلوده

 

رابطه جنسي بدون كاندوم خطرناك است چراکه ويروسي كه در ترشحات جنسي فرد آلوده وجود دارد مي‌تواند بطور مستقيم به بدن شريك جنسي‌اش منتقل گردد. اين موضوع در مورد تماس مقعدی ((anal sex هم صادق است.

(Oral sex)تماس جنسی دهانیخطر كمتري دارند ولي اگر يك شريك جنسي خونريزي لثه يا زخم باز هر چند كوچك در دهانش داشته باشد و كاندوم استفاده نشود HIV مي‌تواند منتقل شود

 

 

 

 

2 تماس با خون فرد آلوده

اگر خون به ميزان كافي از فرد آلوده به بدن فرد غير آلوده وارد شود مي‌تواند ويروس را به او منتقل كند.

 

 

 

3- سرايت از مادر حامله آلوده به جنين در داخل رحم و يا از شیرمادر آلوده به كودك
ويروس HIV از مادر آلوده به كودك ممكن است در دوران حاملگی، هنگام وضع حمل يا كمی بعد از زايمان انتقال يابد.

HIV مي‌تواند در شير پستان زن آلوده وجود داشته باشد و به نوزادش منتقل شود اما با وجود داروهاي خاص٬ شانس اين انتقال بسيار كاهش مي‌يابد هر چند در بسياري از كشورهاي در حال پيشرفت و فقير، چنين داروهايي در دسترس نيست.

 

 

 

 

4 استفاده از محصولات خوني آلوده

در گذشته بسياري از افراد از طريق انتقال خون و فرآورده‌هاي خوني آلوده٬ به HIV مبتلا مي‌شدند در حال حاضر در اكثر نقاط جهان خونهاي اهدايي، آزمايش مي‌شوند و خطري در اين زمينه وجود ندارد.

 

 

 

 

5 داروهاي تزريقي

 

افرادي كه بصورت غير قانوني داروي تزريقي استفاده مي‌كنند نيز نسبت به عفونت HIV آسيب پذير هستند  (مثل معتادان تزريقي، كه بصورت مخفيانه و غير قانوني عمل كرده و معمولاً سرنگي براي تزريق در دسترس ندارند و از سرنگ مشترك استفاده مي‌كنند.)

 

 

 

 

افسانة ها وپندارهای غلط درباره HIV :

 

در اقسا نقاط جهان افسانه‌هاي گوناگوني دربارة HIV و ايدز وجود دارد كه تعدادي از آنها در ذيل آورده شده‌اند.

 

« داشتن رابطه جنسي با دختر باكره مي‌تواند HIV را شفا دهد!»

اين افسانه در بخشهايي از آفريقا متداول است و كاملاً غلط است اين اسطوره سبب تجاوز به بسياري از دختران جوان و كودكان توسط مردان HIV مثبت شده است كه اغلب آنها را هم آلوده ساخته است.

تجاوز هيچ بيماري را درمان نمي‌كند و اين مسئله يك جنايت جدي در سراسر جهان است.

 

« HIV مختص مردان همجنس باز، سياهپوستان، افراد جوان و است ! »

اين افسانه هم غلط است ، اغلب كساني كه به HIV آلوده شوند حتي تصور اينكه ممكن است آنها آلوده شوند را هم نداشتند.  كه البته اشتباه فكر مي‌كردند.

 

« HIV مي‌تواند از طريق لاتكس كاندوم عبور كند

. برخي تصور مي‌كنند كه چون ويروس بسيار كوچك است مي‌تواند از طريق سوراخهاي موجود در لاتكس استفاده شده در كاندوم عبور كند لازم به ذكر است اين تصور اشتباه مي‌باشد. لاتكس موجود در كاندوم، HIV را مسدود مي‌كند همانطور كه اسپرم را مسدود مي‌نمايد و مانع از حاملگي مي‌شود.

 

 

 

 

رابطه جنسي ايمن (safe sex) يعني چه ؟

رابطه جنسي ايمن اشاره به فعاليت جنسي دارد كه سبب انتقال خون يا ترشحات جنسي از يك شريك جنسي به طرف مقابل  نشود. اگر 2 نفر رابطه جنسي ايمن داشته باشند حتي اگر يكي از آنها آلوده باشد، احتمال اينكه فرد ديگر مبتلا شود وجود ندارد از نمونه‌هاي رابطه جنسي ايمن مثلاً :

1- نداشتن رابطه جنسي كه اصطلاحاً پرهيز جنسي (abstinence) ناميده مي‌شود

2- پرهيز جنسي تا زمان ازدواج  و پايبند باقی ماندن نسبت به همسر٬ پس از ازدواج . (كه البته اين روش خوبي براي اجتناب از آلودگي با HIV است به شرطی که همسر آنها هم وفادرا باشند و آنها را آلوده نكند.)

 

 

 

رابطه جنسي ايمن‌تر  (safer sex) يعني چه ؟

رابطه جنسي ايمن‌تر به فعاليتهاي جنسي اطلاق مي‌شود كه ريسك كمي از عفونت با HIV‌ دارند.

رابطه جنسي ايمن‌تر اغلب به معناي استفاده از كاندوم حين رابطه جنسي است.

وقتي كاندوم بطور صحيح استفاده شود بعنوان سد فيزيكي عمل مي‌كند و از انتقال ترشحات آلوده به جريان خون فرد ديگر جلوگيري مي‌‌كند.

 

 

آيا بوسيدن خطرناك است ؟

بوسيدن گونهٴ فرد مقابل٬ كه بعنوان بوسيدن متداول اجتماعي شناخته مي‌شود هيچ خطري براي انتقال HIV ندارد. بوسة عميق يا همان بوسه با دهان باز (French kiss) ريسك بسيار پائين در انتقال HIV دارد بخاطر اينكه HIV در بزاق وجود دارد ولي در ميزان كم به تنهائي منجر به عفونت HIV نمي‌شود.

 

 

 آيا چيزي مي‌تواند HIV ايجاد كند ؟

 

خير؛ HIV خلق نمیشود. بعنوان مثال٬ رابطه جنسي بدون محافظ تنها در صورتي خطرناكست كه يك شريك جنسي با ويروس آلوده باشد. اگر شريك جنسي شما HIV منفي است هر نوع رابطه و فعاليت جنسي بين شما نمي‌تواند سبب آلودگي شما به HIV گردد، بعنوان مثال داشتن رابطه تماس مقعدی  (anal sex) نمي‌تواند HIV خلق كند و يا بعنوان مثال شما بوسيلة masturbation (استمنا) به HIV آلوده نخواهيد شد.

 خطر در تماس های جنسی بيشتر درعدم شناخت کافی سوابق خونی شريک جنسی شماست. در هر صورت برای اطمينان از کاندوم استفاده کنيد. مگر تا زمانی که مطمئن باشيد که هيچ کدام از شما شريک جنسی ديگری ندارد و قبلاً آلوده به ويروس نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

علائم بيماری چگونه ظاهر می شود؟

 

با کاهش قدرت سيستم دفاعی٬ به مرور زمان بدن آمادهٴ ابتلا به عفونتها و سرطانهايی می شود که به طور معمول در مردم عادی ديده نمی شوند ، اين بيماريها بصورت بيماريهاي ريوی ، اسهالهاي شديد و مزمن ،‌ تبهای طولانی ، کاهش وزن ،‌ اختلالات شخصيتی ،‌ بيماريهاي مغزی و پوستی خود را نشان مي دهند که درنهايت منجر به مرگ فرد مبتلا خواهد شد.
 

علائم آلودگی با HIV بسیار پیچیده است و دارای مراحل چندی است كه الزاماً همه آنها در افراد آلوده مشاهده نمی شود.
این مراحل عبارتند از: ‪

 

 

مرحله عفونت اوليه HIV : (مرحله اول)

اين مرحله چند هفته طول مي‌كشد و معمولاً با يك حالت شبيه سرماخوردگي كه بلافاصله بعد از عفونت رخ مي‌هد همراه است اين حالت شبيه سرماخوردگي گاهي اوقات تحت عنوان حالت seroconversion  ياد مي‌شود. (علائمی نظیر تب، گلودرد، بزرگی غدد لنفاوی، درد مفاصل و عضلات ، سر درد، ضعف و بی حالی، بی اشتهایی ، تهوع و استفراغ، كاهش وزن، اسهال و گاهی دانه های جلدی و یا تظاهرات عصبی)

در حدود 20% موارد علائم به گونه‌اي است كه فرد به پزشك مراجعه مي‌كند ولي معمولاً تشخيص داده نمي‌شود و حتي اگر تست HIV آنتي بادي در اين موقع انجام شود ممكن است هنوز مثبت نباشد.

طي اين مرحله مقدار زيادي HIV در خون محيطي فرد وجود دارد و سيستم ايمني با توليد پادتن ها (آنتي بادي ها)، و لنفوسيتهاي سلول كش (لنفوسیتهای سيتوتوكسيك) شروع به پاسخ در برابر ويروس مي‌كنند.

از هنگام ورود ویروس ایدز تا مثبت شدن نتیجه آزمایشگاهی كه نشانگر آلودگی فرد است حدود 2 تا 12 هفته و گاهی تا 16 ماه طول می كشد.

 

  

مرحله بدون علامت باليني (مرحله دوم)

اين مرحله بطور متوسط 10 سال طول مي‌كشد و همانطور كه از نام اين مرحله پيدا است، خالي از هر علامتي است هرچند ممكن است غدد متورم لنفاوي هم وجود داشته باشند (لنفادنوپاتي). سطح HIV در خون محيطي به سطح بسيار پائيني كاهش مي‌يابد ولي بیماری همچنان مسري است و آنتي بادي HIV در خون قابل ارزيابي است.

تحقيقات اخير نشان داده است كه HIV طي اين مرحله غير فعال نيست و در غدد لنفاوي بسيار فعال است. تعداد زيادي از سلولهاي T- helper آلوده شده و مي‌ميرند و ويروس فراواني توليد مي‌شود.

تست آزمايشگاهي جديدي وجود دارد كه مقدار ناچيز HIV كه از غدد لنفاوي آزاد مي‌شود را اندازه مي‌گيرد اين تست HIV-RNA را اندازه مي‌گيرد (RNA ماده ژنتيكي HIV مي‌باشد) این تست را تست بارگيري ويروس (viral load test) مي‌گويند که نقش بسيار مهمي در درمان آلودگی با HIV دارد.

 

 

 

 

مرحله علامتدار عفونت HIV (مرحله سوم)

با گذشت زمان، سيستم ايمني توان خود را از دست مي‌هد كه به 3 دليل عمده زير است.

1 بافتها و غدد لنفاوي بدليل سالها فعاليت، آسيب مي‌بينند  

2  و HIV جهش پيدا مي‌كند و آلوده كنندگي‌اش تشديد مي‌شود بعبارت ديگر براي تخريب سلولهاي  ،T- helper قويتر و متنوعتر ميشود

3 بدن توانايي جايگزيني سلولهاي T – helper از دست رفته را ندارد.

با ايجاد نقص در سيستم ايمني، علائم بوجود مي‌آيند که در آغاز بسياري از علائم خفيف هستند. ولي با تحليل سيستم ايمني، علائم تشديد مي‌شوند.

 

 

 

پيشروي از HIV تا AIDS

با آسيب بيشتر سيستم ايمني، بيماري به سمت بدتر شدن پيش مي‌رود تا اينكه تشخيص ايدز مطرح شود. در حال حاضر در انگلستان تشخيص ايدز وقتي تأييد مي‌شود كه فرد HIV مثبت تعداد خاصي از عفونتهاي فرصت طلب يا سرطانها را بروز مي‌دهد اگر چه فرد HIV مثبت مي‌تواند بشدت بيمار باشد ولي تشخيص ايدز نداشته باشد.

 

 

 

 

 

 

آيا درماني وجود دارد؟

متاسفانه مطالعات نشان مي‌دهد كه بسياري از افراد گمان مي‌كنند كه براي ايدز درماني وجود دارد كه منجر مي‌شود كه آنها احساس امنيت داشته و ريسك بيشتري بكنندکه البته آنها در اشتباهند. هنوز هيچ درمان قطعی براي ايدز بوجود نيامده است. تنها درمانهاي دارويي ضد ويروس وجود دارد كه پيشرفت HIV به سمت AIDS را آهسته‌ تر ميكند و در اين حالت فرد چند سال مي‌تواند زندگي سالمي داشته باشد.

-    در برخي موارد، درمان ضد ويروس چس از چند سال تأثير خود را از دست مي‌دهند و در برخي موارد ديگر فرد از AIDS بهبود مي‌يابد ولی با HIV براي دهه‌ها زندگي مي‌كند ولي اين افراد مجبورند كه براي تمام عمر روزانه داروهاي قوي مصرف كنند كه گهگاه با عوارض جانبي ناخوشايند همراه است.

-    هنوز هيچ راهي براي درمان قطعي HIV وجود ندارد و تا اين لحظه تنها راه ايمن باقي ماندن، آلوده نشدن است.

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم آذر ۱۳۸۵ساعت 11:48  توسط حمید عباسی و عدنان عباسفرد  | 

فراتر از کتاب درسی زیست شناسی سوم

*   یکی از فواید تب ( بویژه تب متوسط ) تشدید عمل فاگوسیتوز می باشد . 

*  پلاسمو سیت ها از نظر شکل و عمل با سلولهای خاطره تفاوت دارند  مثلا ٬ عمر کمی دارند  ( حدود 4 – 5 روز ) در حالیکه سلولهای خاطره گاه تا چندین سال و شاید تا پایان عمر می توانند به فعالیت خود ادامه دهند . پلاسموسیت ها در هر ثانیه قادر به تولید 2000 پادتن هستند .

*  پنج نوع پادتن در بدن تولید می شود  که عبارتند از : { IgA – IgD – IgE – IgM – IgG } . IgG  تنها پادتنی است که از جفت عبور می کند . IgE  همان نوع خاصی از پادتن است که در آلرژی ها به سطح ماستو سیت ها متصل می شود . ( Ig  از ابتدای کلمه ایمونو گلو بولین   " Immuno globulin " گرفته شده است . 

* لنفوسیت های T  به طور غیر مستقیم باعث تشدید فرایند فاگوسیتوز شده و با تحریک سلول های B  موجب تولید پادتن می شوند ٬ بنابر این سلول های T  در هر دو نوع ایمنی هومورال و سلولی نقش دارند . 

*  یک میکروب می تواند چندین نوع مولکول آنتی ژن داشته باشد .

*  سرم ضد کزاز فقط برای پیشگیری ولی سرم ضد دیفتری هم برای پیشگیری و هم برای درمان به کار می رود . سرم تا زمانیکه پلاسموسیت های خود فرد بتوانند پادتن تولید کنند ٬ از بدن محافظت خواهد کرد . 

*  در بروز بیماری های خود ایمنی هم بخش هومورال و هم بخش ایمنی سلولی ( یعنی هم انتی کور ها و هم  سلولهای T  کشنده نقش دارند . مثلا در MS  هم پاسخ ایمنی سلولی ( T  کشنده ) و هم انتی بادی های خودی ( اتو انتی بادی ) دخالت دارند . 

*  سندرم دی جورج همان بیماری نقص ایمنی مادر زادی فقدان تیموس می باشد . ( صفحه 23 کتاب سوم ٬ فعالیت 1 – 6 ) 

  انواع عوامل موثر در ایجاد پتانسیل ارامش و عمل عبارتند از : 1 – کانالهای نشت پتاسیم – سدیم  2 – پمپ سدیم – پتاسیم 3 - کانال سدیمی وابسته به ولتاژ 4 – کانال پتاسیمی وابسته به ولتاژ . در موقع استراحت غشاء تقریبا تمام کانال های سدیم و عمده کانال های پتاسیمی بسته اند  ولی در عوض کانال های نشت سدیم – پتاسیم باز می باشند که نفوذ پذیری این کانال ها نسبت به پتاسیم حدود 100 برابر سدیم می باشد  و این کانال ها نقش عمده ای در ایجاد پتانسیل آرامش دارند  . باید توجه داشت که یون ها به هیچ طریقی از دو لایه لیپید خالص که فاقد پروتئینهای کانالی و ناقل باشند رد نمی شوند . البته باید توجه داشت که در ایجاد پتانسیل آرامش هم پمپ سدیم – پتاسیم و هم کانال های نشت پتاسیم – سدیم نقش دارند ولی نقش کانال های سدیم پتاسیم بسیار بیشتر است .

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم آذر ۱۳۸۵ساعت 11:47  توسط حمید عباسی و عدنان عباسفرد  | 

غده فوق کلیوی در زیست شناسی

غده فوق کلیوی، غدد کوچکی هستند که روی کلیه ها استقرار دارند . این غدد از دو بخش تشکیل شده اند : بخش داخلی یا مرکزی غده و بخش خارجی . از هر کدام از این بخش ها هورمون هایی ترشح می شود و وارد سیستم خونی می شود و نقش سازنده خود را در رشد و ارائه حیات ایفا می کند. قسمت خارجی غدد فوق کلیوی هورمون هایی دارد که در رشد و سوخت  و ساز تأثیر به سزایی دارد. هورمون های این قسمت عبارتت اند از هورمون های قندی که نقش آن ها افزایش ذخیره کلیکوژن در کبد می باشد. هورمون های قندی مشهور عبارت اند از: کورتیزون ، کلتی کسترون و ئیدروکورتیزون.

 

این ها باعث می شود تا قندی را که ما مصرف می کینم مازاد آن به صورت کلیکوژن در کبد ذخیره شود تا در مواقع ضروری بتوانیم از آن استفاده کنیم . هورمون های این بخش عبارت اند از : میرلانوکورتیکیدیدها و یا هورمون های نمکی که برای تنظیم آب و املاح بدن لازم است.

 

مشهورترین هورمون تنکی آلدوسترون می باشد. هورمون های داخلی یا مرکزی که عبارتند از : اپی نفرین، نولوایی نفرین و یا آدرنالین یا نول آدرنالین. این هورمون ها بدن را در مقابل خطر، ارگانیزیم می کنند . چنانچه فرد در موقعیتی قرار بگیرد که برای او خطر ناک باشد این هورمون در خون ریخته می شود و یک سری از فعل و انفعالات خاص در بدن ایجاد می شود . پدیده های ستیز و گریز از طریق ترشح این هورمون ایجاد می شود. این هورمون ها در فعال سازی سیستم خود مختار یا سمپاتیک و پاراسمپاتیک نقش مهمی را ایفا می کند. با ریزش این هورمون در خون، مقدار گلوکز خون افزایش می یابد یعنی ما از ذخیره کردن گلیکوژن استفاده می کنیم و گلوکز مناسب را باری فعالیت عضلانی و مقابله با خطی در خودمان تدارک می بینیم. همچنین انقباض سیستم خونی روی می دهد که با این اقباض خون از سطح بدن به قسمتهای درونی تروارد می گردد که چنانچه درگیری ایجاد شود و زخمی در روی پوست ایجاد شود ، خون زیادی از سطح بدن خارج نشود و همچنین ماده منعقده کننده ای در خون افزایش می یابد که خون بتواند به طور سریع انعقاد یابد . همچنین ضربان قلب افزایش می یابد تا بتواند خون زیادی را به مغز برساند و از طریق این خون رسانی، اکسیژن و گلوکز به مغز برساند و همچنین ماهیچه های گوارشی انبساط پیدا می کنند و این عمل توسط ریزش همین هورمون پدید می آید.

 

نول آدرنالین :

در تحریک انقباض رگ های خونی نقش دارد و احتمالاً در بروز پاسخ های تند و عصبی مؤثر می باشد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر ۱۳۸۵ساعت 12:16  توسط حمید عباسی و عدنان عباسفرد  | 

مالتیپل اسکلروزیس در زیست شناسی

علائم بیماری متنوع می باشد .گاهی علائم خفیف بوده به طوری که بیمار به پزشک مراجعه نمی

کند.( مثلا به صورت ضعف و خستگی زودرس یا سرگیجه خفیف) در موارد دیگر علائم شدید بوده و

شامل اختلالات شدید بینایی دوبینی( دو چیز دیدن) – فلج اندام ها – سرگیجه شدید و اختلال تعادل

 حین راه رفتن – اختلالات حافظه و افسردگی می باشند. برخی بیماران بیماری شان آنقدر خفیف

است که به پزشک هم مراجعه نمی کنند و تا سال ها بعد به زندگی معمولی خود ادامه می دهند.

ولی بعضی بیماران بیماری شدید داشته طوری که پس از چند سال دچار عوارض و عواقب شدید

بیماری می شوند.حدود یک میلیون و صد هزار نفر در جهان مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس

می باشند. این بیماری در جوانان شایع بوده و تا سن 35 سالگی شیوع آن بیش تر می شود. تعداد

 خانم های مبتلا دو برابر آقایان است. علت بیماری MS خود ایمنی روی یک زمینه ارثی می باشد. تا

 به حال میکروب یا ویروسی خاص را به عنوان عامل این بیماری پیدا نکرده اند. این بیماری نه

واکسن دارد و نه راه پیشگیری. فامیل نسبی افراد مبتلا به بیماری( مثلا خواهر و برادرها)

احتمالابتلای آن ها بیش تر خواهد بود. برای تشخیص بیماری آزمایش خون یا تست خاصی وجود

ندارد و پزشک برای تشخیص از علائم و نشانه های بیمار و MRI و بررسی های دیگر و سیر بیماری

 کمک می گیرد.این بیماری راه معالجه دارد گر چه این معالجات امکان شفای قطعی بیماری را

ممکن است فراهم نسازد ولی کمک زیادی به بیماران می کند.متخصصان مغز و اعصاب برای درمان

 از اینتر فرون بتا – استات گلاتی رامر- کورتیکوستروئید ها و دیگر داروها استفاده می کنند.

__________________
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر ۱۳۸۵ساعت 12:5  توسط حمید عباسی و عدنان عباسفرد  | 

نقدی بر سوالات آزمون زیست سوم تجربی مدارس نمونه دولتی

امروز که به مدرسه رفتم سوالات آزمون فوق را که دیروز برگزار شده بود ، در دست دانش آموزان دیدم و به حال دانش آموزان به جوری و به حال طراح سوال به جوری دیگر تاسف خوردم . به حال دانش آموزان از این بابت که به آن ها گفته شده بوده که سوالات آزمون از کتاب درسی تان تا فصل 7 خواهد بود اما برخی سوالات از مطالب حفظی کتاب چهارم تجربی نظام قدیم و برخی دیگر  از پیش دانشگاهی بود که این ها نصف سوالات را به خود اختصاص می دادند و دانش آموز در این بین فریب خورده و به بیراهه کشانده شده چرا که به این فکر می افتد که شاید در کنکور هم که می گویند سوالات از کتاب های درسی تان است وضع به همین منوال باشد و ناچار می شود یک سری مطالب غیر ضروری را در مغز خود انبار کند. و اما تاسف به حال طراح سوال به این دلیل که مگر در کتاب سال سوم با این همه مطالب محتوایی سوالات مفهومی و جالب کم بود که به سراغ مطالب کتاب های درسی قدیم ویا کتاب درسی سال بعد و مطالبی که دانش آموز نخوانده رفته اید؟ نمی دانم که طراح محترم چه جوابی برای این سوال دارد. به هر حال امیدوارم که شاهد چنین قضایایی نباشیم یا لااقل در چنین مسابقاتی همانطور که برای المپیاد زیست عنوان می شود گفته شود که برخلاف کنکور سراسری در این آزمون ها سوال از غیر کتاب درسی خودتان هم هست و آمادگی داشته باشید . وقتی نمونه سوالات زیر را ببینید بیش تر با من موافق خواهید شد:

1- مراکز بلع- استفراغ و سرفه در کدام یک از مراکز زیر قرار دارند؟

1)بصل النخاع      2) نخاع      3) بصل النخاع و نخاع          4) نخاع و پل مغزی

سوال بالا از ص 43 زیست جانوری چهارم نظام قدیم است.

2- هورمون ملاتونین در موش و خزندگان به ترتیب کدام اثر را دارد؟

1) انتشار ذرات ملانین در پوست – بلوغ جنسی زودرس        2) بلوغ جنسی زودرس – انتشار ذرات ملانین

3) تشکیل ذرات ملانین در پوست – بلوغ جنسی دیررس      4) بلوغ جنسی دیررس – تجمع ملانین در ملانوسیت ها

سوال بالا ازص 21 زیست جانوری چهارم نظام قدیم است.

3- جسم سلولی نورون های حسی یک قطبی مربوط به پوست در کدام ناحیه قرار گرفته است؟

1) بخش خاکستری نخاع    2) بخش خاکستری مخ   3) بن های مربوطه   4) عقده شوکی

سوال بالا از ص 40 زیست جانوری چهارم نظام قدیم است.

4- لکه های شنوایی در کجا قرار دارند و در چه کاری نقش دارند؟

1) حلزون غشایی – احساس شنوایی     2) اجسام کرتی – احساس شنوایی

3) حلزون غشایی – احساس تعادل     4) دیواره داخلی اوتریکول و ساکول – احساس تعادل

سوال بالا از ص 71 زیست جانوری چهارم نظام قدیم است.

این ها سوالات 106 و 108 و 109 و 110 از دفترچه سوالات بودند برای این که بحث به درازا نکشد بقیه ی سوالات به این ترتیبند: 111 – 117- 118- 119و 120( تعداد کل سوالات زیست در این آزمون 20 تا بوده است.)

        

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر ۱۳۸۵ساعت 12:4  توسط حمید عباسی و عدنان عباسفرد  | 

تصاویر متحرک زیست شناسی

تصویر متحرک کانال سدیم-پتاسیم
تصویر متحرک فاگوسیتوز و پینوسیتوز
تصویر متحرک عمل اینترفرون
تصاوير متحرك انواع حركت تاژكتصویر متحرک كانال پروتوني
تصویر متحرک گیاه دیونه
تصویر متحرک دم و بازدم
تصاویر متحرک پروتئین سازی و گلیکوژنز
تصوير متحرک ميتوز
تصوير متحرک ميوز
تصوير متحرك شبكه ي هادي قلب و الكتروكارديوگرام
تصوير متحرک كپسول بومن
تصوير متحرک اسكلت
تصوير متحرک انقباض ماهيچه
تصوير متحرک حركات آميب
همانند سازي حلقوي
فتوسيستم ها
همونكولوس
مقطع ريشه
برش ساقه تك لپه و دولپه
RNAسنتز
tRNA
DNAهمانندسازي
جهت هاي همانندسازي
رپليكون
سانتريول
كروموزوم
ميتوكندري
كلروپلاست
تورژسانس و پلاسموليز
آنتي كور و آنتي ژن
DNA قرار گيري رشته هاي
كراسينگ اور
سيناپس
بافت هاي گياهي
چرخه ي كالوين
زيگوت و تقسيمات آن
لوله ي گوارش
مراحل زندگي
تنظيم بيان ژن
سفري به درون سلول
نوار كاسپاري
HIV
پستانداران تخم گذار و كيسه دار
نفوذ اسپرم به تخمك
تاژك باكتري
جنين و جفت
نورون
انعكاس نخاعي
پلاناريا

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۸۵ساعت 14:9  توسط حمید عباسی و عدنان عباسفرد  | 

زیست شناسی مصور

زیست شناسی و اپیمیولوژی بیماری ایدز   اینجا

تصاویر مرتبط  با ايدز  اینجا

 بيماريهاي خود ايمني يا  اتو ايميون اینجا

 حساسيت يا  آلرژي و يا  سنسيتيويتي اینجا

سیستم دفاع اختصاصی اینجا

سيستم دفاع غير اختصاصی اینجا

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۸۵ساعت 12:37  توسط حمید عباسی و عدنان عباسفرد  | 

نمونه سوالات امتحانات نهایی درس زیست شناسی وآزمایشگاه 2 سالهای 83-80

فصل اول

1-اينتر فرون چيست ؟ چه عملي انجام ميدهد؟(1-دي 81)

2-پلاسموسيتها چگونه بوجود مي آيند ودر مبارزه با ميكروبها چه نقشي دارند؟(1-دي81)

3- چرا پاسخ ايمني هومورال ،در برخورد مجدد با يك آنتي ژن خاص شديدتر است؟(1-شهريور82)

4-انواع روشهاي دفاع غير اختصاصي، در بي مهره گان را، نام ببريد.(1-شهريور82)

5-لنفوسيتها از چه سلولهايي منشاء ميگيرندودر چه نوع دفاعي نقش دارند؟(0.5- خرداد82)

6-جاي خالي جملات زير را  با كلمات مناسب پر كنيد(0.5-خرداد 82)

     الف- ماستوسيتهاي موجود در بافتها ، مشابه……………موجود در خون هستند.

    ب-عامل مولد بيماري ايدز………..است.

7- جمله صحيح را مشخص كنيد:( 0.25-خرداد82)

   الف- واكسن ايمني فعال ايجاد ميكند، زيرا دستگاه ايمني تحريك ميشود ودر مقابله باميكروب ،پادتن و سلول خاطره اي را بوجود مي آورد.

   ب- اغلب آنتي ژنها مولكولهاي پروتئيني يا ليپيدي هستند كه در سطح باكتريها و ويروسها قرار دارند.

   ج- در دفاع اختصاصي گروهي از گلبولهاي سفيد به نام لنفوسيتها و نوتروفيل ها وجود دارند.

   د-پروتئين هاي مكمل در برخورد با ميكروب غير فعال شده وساختارهاي حلقه مانندي ايجاد ميكنند كه موجب ايجاد منافذي در غشاء شده و باعث نشت مواد

      درون سلول به خارج و سرانجام مرگ مي شود.

8- دو روش غير فعال شدن آنتي ژنها توسط پادتنها را توضيح دهيد؟(0.75-خرداد 82)

9- تيموس در كدام قسمت بدن واقع شده و چه نقشي در سيستم ايمني دارد؟(0.5-خرداد 81)

10-به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:

     الف-  چرا يك روش دفاع در برابر ميكروبها را روش غير اختصاصي ناميده اند؟(0.5خرداد 81ودي ماه83)

     ب- كدام گروه از گلبولهاي سفيددر دفاع اختصاصي نقش دارند؟(0.5-خرداد 81و دي ماه83)

11- ماستوسيتها به كدام سلولهاي خوني شباهت دارندو چه ماده اي ترشح ميكنند؟(0.5-خرداد 81)

12- سلولها ي Tكشنده باتوليد كدام پروتئين، منافذي درسلولهاي سرطاني بوجودمي آورند وموجب مرگ آنها ميشوند؟(0.25-مرداد 82)

13-طي مراحل بروز آلرژي، پادتن هاي موجود در سطح ماستوسيتها، توسط كدام سلولها ساخته ميشوند؟(0.25-مرداد 82)

14- اينتر فرون را كدام سلولها ميسازند؟ اين ماده چگونه موجب مقاومت سلولهاي سالم در برابر ويروسها ميشود؟(0.5-مرداد 82)

15-دو نوع ماده ذكر كنيد كه در گياهان فعاليت ضد ميكروبي دارند؟(0.5-مرداد 82)

16-فاگوسيتها شامل كدام سلولها ميباشند؟(0.5-مرداد 82)

17- در بيماري اسكلرز متعدد(MS)   به چه علت فعاليت سلولهاي عصبي اختلال پيدا مي كند؟(0.5-شهريور 81)

18- روشهاي اصلي انتقال بيماري ايدز را بنويسيد؟(0.75-شهريور 81)

19- پادتن ها به چه روشي آنتي ژنها را غير فعال ميكنند .توضيح دهيد.(0.75-شهريور 81)

20- الف- التهاب را تعريف كنيد؟    ب- نحوه عمل پروتئين هاي مكمل در برخورد با ميكروب را بنويسيد؟( 1-شهريور 81)

21- به پرسشهاي زير پاسخ دهيد؟( 1- شهريور 81)

      الف-ايمني فعال از چه راههايي در بدن بوجود ميآيد؟

      ب- علت پس زدن عضو پيوند شده چيست؟

22 -الف- چرا دفاع غير اختصاصي به اين نام خوانده ميشود؟

       ب-پروتئين هاي مكمل چگونه عمل ميكنند؟{ا-دي ماه 80)

23-    الف- در ايمني هومورال كدام لنفوسيت شركت دارد؟

        ب- اينتر فرون چيست؟

        ج- ايمني فعال را تعريف كنيد. (1-ديماه 80)

24-    مراحل بروز آلرژي ،كه با توجه به شكل نامگذاري شده را نام ببريد.(1-دي ماه 82و83)

 

 

 

25-     الف- چرا يك روش دفاع در برابر ميكروب ها را دفاع اختصاصي ناميده اند؟(0.5-دي ماه 82)

         ب- كدام گروه از گلبولهاي سفيد در دفاع  غيراختصاصي نقش دارند؟ (0.5-دي ماه 83)

26-    دفاع اختصاصي در مورد ميكروبهاي مختلف چگونه عمل مي كند؟(0.5-خرداد 83)

27-    چرا اشك و بزاق خاصيت ضد عفوني كننده دارند؟(0.5- خرداد 83)

28-    محل تكامل لنفوسيتهاي نابلغ در بدن ، چه مناطقي است؟(0.5- خرداد 83)

29-    نمونه هايي از دفاع غير اختصاصي ، در اسفنج ها ونرم تنان را بنويسيد.(0.5-خرداد 83)

30-    با كلمات مناسب جاهاي خالي را پر كنيد؟( 1- شهريور 83)

    الف- اولين دفاع بدن در برابر هجوم ميكروب، از نوع………. است.

     ب- بدنبال خراش و بريدگي ، نوعي پاسخ موضعي ايجاد مي شودكه به آن ………..مي گوييم.

     ج- نشانه مبارزه بدن در برابر عوامل بيماريزا ……….ميباشد.

      د-در بافتهاي آسيب ديده ، مايعي به نام ………. به وجود مي آيد.

31-    در فرايند التهاب ، هيستامين از كجا ترشح مي شود و چه نقشي دارد؟( 0.5-شهريور 83)

32-    دو نوع از پروتئين هاي خون را نام ببريد كه يكي در دفاع اختصاصي و ديگري در دفاع غير اختصاصي نقش داشته باشد.(0.5-شهريور 83)

 

فصل دوم

1-چرا در حالت استراحت نرون ، داخل سلول در مقايسه با خارج سلول منفي تر است؟(0.5-شهريور 83)

2-اگر به مخچه صدمه وارد شودفرد دچار چه مشكلاتي مي شود؟(0.5-شهريور 83)

3-با توجه به شكل مقابل بخشهاي شماره گذاري شده را نام گذاري كنيد. (0.75 شهريور 83)

 

(شکل نرون)

 

4-موادي را كه از سد خوني-مغزي عبور مي كنند ، نام ببريد.( 0.5-خرداد83)

5-فضاي سيناپسي را تعريف كنيد؟(0.5-خرداد83)

6-انعكاس چيست وچه اهميتي براي موجود زنده دارد؟(1-خرداد83)

7-  ساختمان دستگاه عصبي در پلاناريا را بنويسيد. (1- دي ماه 82)

8- در انعكاس زردپي زير زانو ،نتيجه تحريك نرون حسي و وارد شدن پيام عصبي به نخاع را توضيح دهيد. (1- دي ماه 82)

9-الف- انعكاس را تعريف كنيد.

      ب- سخت شامه از كدام بافت تشكيل شده است؟

      ج- بخش حركتي دستگاه عصبي محيطي ، از دو دستگاه تشكيل شده است، آنها را نام ببريد. (1- دي ماه 82)

10- الف- پتانسيل عمل را در نرون تعريف كنيد.

       ب- با ذكر يك انتقال دهنده عصبي اثر آن را بر پس سيناپس بنويسيد. (1- دي ماه 82)

11-به طور معمول غلظت يون هاي سديم و پتاسيم در داخل و خارج نرون چگونه است؟(0.5- دي ماه 81)

12- مركز عصبي تنظيم هر يك از موارد زير، در كدام بخش مغز قرار دارد. (0.5- دي ماه 81)       الف- ضربان قلب        ب- گرسنگي

13- چه عاملي باعث شده است تا سد خوني- مغزي در دستگاه عصبي پستانداران بوجود آيد.و وجود آن چه اهميتي دارد؟ (1- دي ماه 81)

14-هريك از اصطلاحات زير را تعريف كنيد؟(1- شهريور 82)              الف- اعصاب حركتي                 ب- جسم پينه اي

15-نقش هر يك از نيمكره هاي راست و چپ مخ را بنويسيد. (1- شهريور 82)

16-    چرا لوب هاي بويايي  ماهي ، در مقايسه با لوبهاي بويايي مغز انسان  بزرگتر است؟(0.5-خرداد 82)

17-     چهار بخش مغز را كه در هنگام تشريح ، در سطح شكمي مغز مشاهده مي شوند را نام ببريد؟(1-خرداد 82)

18-    الف-  نرون پس سيناپسي را توضيح دهيد؟

         ب- انتقال پيام عصبي از نرون پيش سيناپس به نرون  پس سيناپس از چه طريق صورت مي گيرد؟(0.75-خرداد 81)

19-    اجزاء بخش پاييني ساقه مغز را نام ببريد.(0.75- خرداد 81)

20-    نقش مخچه چيست؟(0.5- خرداد 81)

21-    در شكل روبرو كه منحني تغيير پتانسيل غشاء را هنگام ايجاد پتانسيل عمل                                                                   

         نشان ميدهد ،حروف (الف) و (ب) ، هر يك  مربوط به باز شدن                                                                                            

         كدام كانال هاي دريچه دار ميباشند؟  (0.5- مرداد82)

 

 

 

براي هر يك از فعاليت هاي آگاهانه و غير ارادي دستگاه عصبي  پيكري يك نمونه مثال بزنيد؟(0.75- دي ماه 83)

23-با ذكر دليل بنويسيد شكل زير كدام يك از انواع نرون ها را نشان مي دهد؟(0.5- دي ماه 83)

 

 

 

24- در انعكاس زردپي زير زانو وظيفه نرون رابط چيست؟(0.75- دي ماه 83)

25-مواد مخدرعملكردي مشابه به كدام انتقال دهنده عصبي دارندوچگونه ازانتقال پيامهاي دردبه مغزجلوگيري مي كنند؟(0.5-مرداد 82)

26- اثر عصب پاراسمپاتيك را بر فشار خون و فعاليت هاي گوارشي بنويسيد؟(0.5 مرداد 82)

27- دستگاه عصبي مركزي پلاناريا (از كرم هاي پهن)شامل چيست؟(0.5 مرداد 82و شهريور 81)

28-نورون ها چه اعمالي انجام ميدهند؟(0.75 شهريور 81)

29-به پرسش  زير پاسخ دهيد؟(0.25 شهريور 81)

      « اعصاب سمپاتيك چه اثري بر تعداد تنفس دارد»؟

30-ميلين در نرون هاي ميلين دار چه نقشي دارد؟( 0.5 شهريور81و مرداد 81)

31- از وظايف دستگاه عصبي  ، پاسخ حركتي را توضيح دهيد؟(0.5 مرداد 81)

32-به پرسشهاي زير پاسخ دهيد؟(1 مرداد 81)

   الف- نيكوتين در مغز مشابه كدام انتقال دهنده عصبي عمل مي كند؟

    ب-جسم پينه اي چيست؟

    ج- اعصاب پارا سمپاتيك چه اثري بر فشار خون دارند؟

    د- اعصاب سمپاتيك چه اثري بر تعداد تنفس دارند؟

33-    پتانسيل عمل را در نرون تعريف كنيد؟(0.5 دي ماه 80)

34-    الف-  انعكاس را تعريف كنيد؟

       ب- سخت شامه از كدام بافت تشكيل شده است؟

       ج-بخش حركتي دستگاه عصبي محيطي از دو دستگاه تشكيل شده است، آنها را نام ببريد؟(1- دي ماه 80)

فصل سوم

1-جاي خالي را كامل كنيد. (0.25- خرداد83)

     ((بسياري از پاسخ هاي………از بدن مثل انعكاسها پس از تحريك گيرنده هاي درد شروع به كار ميكنند.))

 2-ساختار و عمل گيرنده هاي حسي پوست را بنويسيد.(1- دي ماه 82)

3-گيرنده هاي درد در چه شرايطي تحريك مي شوند و اهميت احساس درد چيست؟(0.75 دي ماه 83)

4-چگونه مار زنگي در تاريكي مطلق با نهايت دقت مي تواند طعمه را شكار كند؟(0.75- دي ماه 83)

5-توضيح دهيد چه عاملي باعث مي شود كه خفاش هنگام پژواك سازي كر نشود؟(0.75 شهريور 83)

6-گيرنده هاي كششي ماهيچه هاي اسكلتي جزكدام گيرنده ها هستند وبه چه محركي حساسند؟(0.75 شهريور 83)

7- شكل زير يك جوانه چشايي را نشان ميدهد،

نام اجزاي شماره گذاري شده را با ذكر شماره

در پاسخنامه بنويسيد؟(0.5 خرداد 83)

 

 

8- لايه هاي كره چشم انسان را به ترتيب از خارج به داخل بنويسيد؟(0.75 خرداد 83)

9- هر يك از بخشهاي چشم پلاناريا را نامگذاري كنيد؟(1- دي ماه 82)

10- انواع گيرنده هاي نوري شبكيه چشم را نام ببريدو تفاوت عمل آنها را بنويسيد؟(1-دي 81،خرداد 82،دي 80)

11-پير چشمي چگونه ايجاد مي شود؟(0.75- خرداد 81و مرداد 82)

12- چشم جامي شكل چيست و در كدام جانور ديده مي شود؟(0.75- خرداد 81)

13- ساده ترين گيرنده نوري چه نام دارد ودر كدام جانور ديده مي شود؟(0.5 دي ماه 81)

14- نقاشي در حال ترسيم يك منظره است،(0.5 خرداد 82)

      الف- وقتي به موضوع نقاشي خود نگاه مي كند چه تغييري در قطر عدسي چشم او ايجاد مي شود؟

    ب- در هنگام كشيدن طرح و نگاه كردن به صفحه نقاشي  ، عدسي چشم او چه تغييري مي يابد؟

15- در شكل زير هر يك از حروف «الف» و «ب» كدام بخش از چشم انسان را نشان مي دهد؟(0.5- شهريور 82)

16- هر يك از گيرنده هاي حسي زير توسط توسط چه عاملي تحريك مي شوند؟(1- شهريور 82)

   الف- گيرنده هاي درد                   

  ب- گيرنده هاي كششي ماهيچه اي اسكلتي

  ج- گيرنده هاي مكانيكي ديواره رگهاي خوني

17- به پرسشهاي زير پاسخ دهيد؟(0.75- مرداد82)

     الف- نوع گيرنده هاي فشار خون كدامند؟

     ب- كدام بخش زبان بيشترين حساسيت را به تلخي نشان مي دهد؟

     ج- خط جانبي در كدام گروه از مهره داران وجود دارد؟

18-زجاجيه كدام بخش چشم را پر كرده است  و چه نقشي دارد؟(0.5 شهريور 81)

19-استخوان هاي گوش مياني را نام ببريد و نقش آنها را بنويسيد؟(1- شهريور 81)

20- پس از ارتعاشات پرده صماخ توسط امواج صوتي چه اعمالي صورت مي گيرد تا پيام عصبي به مغز برسد؟( 1 مرداد 81)

22-    شكل زير مناطق چشايي زبان را نشان مي دهد.

     هر يك از مناطق شماره گذاري شده به كدام مزه

     بيشترين حساسيت را نشان مي دهد؟(0.5- مرداد81)

 

23- هنگامي كه سر حركت مي كند، مجراي نيمدايره و سلول هاي مژكدار آن چگونه موقعيت سر را تعيين مي كنند؟(0.75- دي ماه 80)

فصل چهارم

1-هيپوتيروئيديسم در افراد بالغ چه عوارضي توليد ميكند؟(0.75 دي 81وخرداد و دي ماه 83)

2- چنانچه فردي در دوران كودكي دچار كمبود هورمون تيروئيدي شود، چه اختلالاتي در بدن وي رخ مي دهد؟(0.75 دي ماه 83)

3-گيرنده هاي هريك از هورمون هاي زير در چه بخشي از سلول هدف قرار دارد؟(0.75 شهريور 83)

     الف- گلوكاگن                      ب- كورتيزول                        ج- تيروكسين

4-اصطلاح هورمون را تعريف كنيد؟(0.75شهريور 83)

5-سه غده ترشح كننده هورمون را نام ببريد كه در مغز انسان مستقر باشند.(0.75- خرداد 83)

6-هر يك از هورمون هاي زير از كدام غده تشح مي شود؟(0.5- دي ماه 82)

    الف- گلوكاگن                                      ب- اپي نفرين

7- انواع هورمونهاي هيپوتالاموس كه به هيپوفيز پيشين مي رسندرا نام برده و نقش هر يك را بنويسيد؟(1-دي ماه 82)

8- به پرسشهاي زير پاسخ دهيد: ( 1-خرداد 81)

   الف- كمبود كدام هورمون سبب مرض قند مي شود؟

   ب- چگونه مرض قند منجر به مرگ مي شود؟

9- گيرنده هاي هورمون در كدام بخش هاي سلول قرار دارندو جنس آنها معمولاً از چيست؟(0.75- خرداد 81)

10- به سؤالات زير پاسخ دهيد: ( 0.75- دي ماه 81)

     الف- چه عاملي موجب تحريك ترشح هورمون كلسي تونين مي شود؟

     ب- تاثير هورمون غده پاراتيروئيد روي سلول هاي استخواني چيست؟

11- پيك هاي شيميايي در دستگاه درون ريز و دستگاه عصبي از نظر عمل چه تفاوتهايي با يكديگر دارند؟(1- خرداد82)

12- هورمون هايي كه موجب افزايش قند خون مي شوند را نام ببريد.(0.5- شهريور 82)

13- در هر يك از موارد زير كدام هورمون نقش دارد؟(1-شهريور 82)

      الف- هنگام فشار هاي روحي مقدار آن در خون افزايش مي يابد.

     ب- در پاسخ به كاهش سديم خون ترشح مي شود.

     ج- در پاسخ به افزايش مقدار كلسيم خون ترشح مي شود.           

     د- به كمك AMP حلقوي ، بر سلول هدف تاثير مي گذارد.

14- جمله زير را كامل كنيد؟(0.5- مرداد 82)

     « هنگامي كه گلوكاگن به گيرنده ويژه خود منتقل مي شود…………فعال مي شود كه آدنوزين تري فسفات داخل سلول را به ……….كه يك پيك دومين

      است تبديل مي كند».

15- پاسخ صحيح پرسشهاي زير را بنويسيد:  (1- مرداد 82)

    الف- كار احتمالي هورمون ملاتونين در انسان چيست؟

   ب- در كدام نوع ديابت تعداد گيرنده هاي انسولين كم است؟

   ج- كدام هورمون باعث مي شود تا غلظت سديم خون افزايش يابد؟

   د- بالا بودن مقدار كلسيم در خون سبب تحريك ترشح كدام هورمون مي شود؟

16- كدام غده در بدن هم نقش برون ريز و هم نقش درون ريز دارد؟( 0.25 شهريور 81)

17- دستوري كه هورمون به سلول هدف مي دهد به چه عواملي بستگي دارد؟( شهريور 81و خرداد 82)

18- به پرسش هاي زير پاسخ دهيد؟(1.5- مرداد 81)

      الف- مكانيسم خود تنظيمي منفي در تنظيم مقدار ترشح هورمون ها را توضيح دهيد؟

     ب- هورمون پارا تيروئيد ،براي افزايش كلسيم خون ،در استخوان و كليه چه عملي انجام مي دهد؟

     ج- علت ديابت شيرين نوع دو چيست؟

19- الف-گو اتر چيست؟(توضيح درباره گواتر لزم نيست)

       ب- بيماري ديابت شيرين را توضيح دهيد؟(علل بيماري لازم نيست) (0.75- دي ماه 80)

20- الف- گيرنده هورمونهاي تيروئيدي در كدام بخش از سلول قرار دارند؟

        ب- كلسي تونين چه اثري بر بافت استخواني دارد؟

        ج- كدام هورمون سديم خون را افزايش مي دهد؟ (0.75- دي ماه 80)

فصل پنجم

1-      با استفاده از جدول به سوالات زير پاسخ دهيد؟  (0.75- دي ماه 83)                      

الف- نسبت تقريبي پورين ها به پريميدين ها چقدر است؟                      

ب- آيا نسبت ها از اصل چارگف تبعيت مي كنند؟

 

2-ايوري و همكارانش چگونه معلوم كردند كه DNA ماده ي مسئول ترانسفورماسيون است؟(0.75- دي ماه 83)

3-درست يا غلط بودن عبارت هاي زير را بنويسيد؟(1 شهريور 83)

   الف- بازهاي Aو G ، از نظر ساختار سه بعدي ، مكمل يكديگرند.

   ب- در باكتريها ، دوراهي هاي همانند سازي در چند نقطه بوجود مي آيند.

   ج-در هر كروموزوم انسان ، همانند سازي، در يك انتها شروع و در انتهاي ديگر ، پايان مي يابد.

   د- در يك رشته ي DNA ، هيچ محدوديتي براي تعداد و ترتيب بازها وجود ندارد.

4-يافته هاي چارگف در مورد مولكول DNA چه بود؟(0.5 شهريور 83)

5-كدام باز تنها در ساختار DNA وجود دارد؟(0.25 خرداد 83)

    الف- تيمين                       ب- يوراسيل                   ج- آدنين                     د- گوانين

6-جنس مواد آلي تشكيل دهنده نوكلئوزوم را بنويسيد؟(0.5  - خرداد 83)

7-ايوري با انجام چه آزمايشي دريافت كه پروتئين ها عامل ترانسفورماسيون نيستند؟(0.5 دي ماه 82-خرداد 83)

8-شكل مقابل همانند سازي DNA را نشان مي دهد: ( 0.75 - خرداد 83)

    بخش هاي شماره گذاري شده را نام گذاري كنيد؟

پاسخ دهيد؟(1-دي ماه 82)

   الف- بازهاي پوريني و پريميديني چه تفاوتي دارند؟

   ب- بازهاي پريميديني مولكول DNA را نام ببريد؟

10-ساختمان DNA را بر اساس مدل واتسون و كريك  بنويسيد؟(1نمره- خرداد 81- مرداد 81-شهريور 82)

11- اجزاي يك نوكلئوتيد را بنويسيد.(0.75-دي ماه و شهريور 81)

12- ويرايش را تعريف كنيد؟(0.75-دي 81)

13- عبارتهاي زير را تعريف كنيد؟(1-خرداد 82)

   الف- دوراهي همانند سازي              

   ب- همانند سازي نيمه حفظ شده

14- جملات زير را با كلمات مناسب پر كنيد؟(0.5- شهريور 82)

    الف- در هنگام همانندسازي DNA  ، دو رشته به كمك آنزيم …………از هم جدا ميشوند.

    ب- همانند سازي DNA به كمك آنزيم………..صورت مي گيرد.

15- آزمايشي را بنويسيد كه گريفيث بر اساس آن نتيجه گرفت كه گپسول باكتري عامل مرگ موش ها نيست؟(0.75- مرداد 82)

16- پاسخ صحيح پرسشهاي زير بنويسيد.(0.75- مرداد 82)

    الف- اگر ترتيب بازهاي بخشي از يك رشته DNA به صورت CAG TAG  باشد ، ترتيب بازهاي رشته ديگر از چپ به راست كدام است؟

    ب- چرا مي گويند همانند سازي DNA به طريقه نيمه حفظ شده است.

    ج- دريك رشته پلي نوكلئوتيدي ،دو نوكلئوتيد از طريق كدام پيوند به هم متصل مي شوند؟

17- عبارتهاي زير بطور دقيق تعريف كنيد؟(1- مرداد 82)

   الف- نوكلئوزوم                                    ب- ژن(0.75- شهريور 81)

18- اهميت خاصيت ويرايشي DNA پليمراز را در فرايند همانند سازي بنويسيد؟(0.5- ديماه 80- شهريور 81)

19- نوكلئوتيد هاي سازنده DNA چه تفاوتي دارند؟(0.5- شهريور 81)

20-الف- ترجمه را تعريف كنيد؟                          ب- كدام آنزيم اشتباهات همانند سازي DNA  را تصحيح مي كند؟(1- مرداد 81)

21- RNA ناقل چه نقشي دارد؟(0.25- دي 80)

فصل ششم

1-در شكل روبرو ساختار يك كروموزوم نشان داده شده است. نام بخشهاي مشخص شده را بنويسيد.(0.5- دي ماه 83)

                                                                                                                                                                                                                           

2- ساختمان و عمل دوك تقسيم را بنويسيد.(0.75- دي ماه 83)

3-در مورد تقسيم ميتوز به سوالات زير پاسخ دهيد.( 0.75- دي ماه 83)                                                                                                          

   الف- در كدام مرحله ، كروموزم ها قابل رويت مي شوند؟       

   ب- در كدام مرحله، رشته هاي كروماتيني بوجود مي آيند؟

   ج- در كدام مرحله، دوك از بين مي رود؟

4-همانند سازي كلروپلاست ها در كدام مرحله  ي چرخه سلولي انجام مي گيرد؟(0.25 شهريور 83)

     الف- G1             ب-G2                 ج- سيتوكينز                 د- ميتوز

5-به سوالات زير در مورد سرطان پاسخ دهيد؟(1شهريور 83)

    الف- سرطان را تعريف كنيد؟

    ب- 3 مورد از مواردي را كه خطر ابتلا به سرطان را افزايش مي دهند را بنويسيد؟

6-فرمول كروموزومي   11+X  مربوط به اسپرم كدام جانور زير است؟(0.25 - خرداد 83)

   الف- پرنده                 ب- پروانه                 ج- خروس                 د- ملخ

7- اگر جهش ژني مانع توليد پروتئين هاي موثر در سيتوكينز شود پيامد آنرا بر چرخه سلولي بنويسيد؟(0.5- خرداد 83)

 8- شكل روبرو مربوط به يك باكتري است،بخش هاي مشخص شده را نامگذاري كنيد؟(0.75   - خرداد 83)

9-شكل زير مربوط به سلولي با 4=n2 كروموزوم است.(خرداد-81)

   الف- اين طرح مربوط به چه تقسيمي است؟

   ب- كدام مرحله از تقسيم سلولي را نشان مي دهد؟

   ج-به جاي AوB  نامهاي مناسب را در پاسخ نامه خود بنويسيد.

 

10- چرا تقسيم سلول هاي يوكاريوتي پيچيده تر از سلول هاي پروكاريوتي است؟(1- دي ماه 82)

11- هر يك از اعمال زير در كدام مرحله از ميتوز رخ مي دهد؟(1- دي ماه 82)

     الف- ناپديد شدن پوشش هسته                                             ب- حد اكثر فشردگي كروموزمها

     ج- رديف شدن كروموزوم ها در سطح استواي سلول                 د- جدا شدن كروماتيد ها

12- الف- كروماتيد را تعريف كنيد.                                ب- از انواع جهش ها جابجايي را توضيح دهيد؟(1- دي ماه 80)

13- الف- در مرحله G1 (از مراحل چرخه سلولي) چه عملي صورت مي گيرد؟

        ب- سرطان چيست؟

     ج- در مرحله متافاز ميتوز چه پديده اي رخ ميدهد.( 1- دي ماه 80)

14- به پرسش هاي زير پاسخ دهيد:( 0.75-خرداد 81)

     الف- جهش حذفي را تعريف كنيد.

     ب- اين جهش از نظر ژنها چه تاثيري بر سلول جديد دارد؟

15-مراحل تقسيم ميتوز را از آغاز تا پايان بنويسيد.( 1-دي ماه 81)

16-در مورد چرخه سلولی به سوالات زیر پاسخ دهید؟(1-دی 81)

   الف- همانند سازی          DNA در کدام مرحله از چرخه سلولی رخ می دهد؟

   ب- سیتوکینز چیست؟

   ج-همانند سازی سانتریول ها در چه مرحله ای انجام می شود؟

   د- نقاط وارسی چست؟

17- به سوالات زیر پاسخ دهید؟(0.5- خرداد 82)

  الف- جهش را تعریف کنید؟

  ب- چه عاملی باعث شده است تا یک کروموزوم انسانی با سرعت همانند سازی کند؟

18- درستی یا نادرستی جملات زیر را بنویسید؟(0.5- خرداد 82)

    الف- سانتریول ها ورشته های دوک هر دو از لوله های توخالی ساخته شده اند.

   ب- جنس سانتریول ها و رشته های دوک با هم فرق دارد.

19-به سوالات زیر پاسخ دهید؟(1-شهریور 82)

    الف- DNA در کدام مرحله از چرخه سلولی همانندسازی می کند؟

    ب- کدام دسته از سلول ها سانتریول ندارند؟

   ج- علت کشیده شدن کروماتید ها به قطبین در آنافاز چیست؟

   د- در سلول های گیاهی کدام اندامک به طور موثر در ساخت دیواره سلولی عمل می کند؟

20- به سوالات زیر پاسخ دهید؟(0.5-شهریور 82)

    الف- ساده ترین تقسیم در چه موجوداتی دیده می شود؟ 

    ب- چه سلول هایی هسته سازمان یافته دارند؟

21- تعیین کنید که :  (1- مرداد 82)

   الف- ملخ نر چند کروموزوم آتوزوم و چند کروموزوم جنسی دارد؟

   ب- تشکیل دوک تقسیم و جدا شدن کروماتید های خواهری هریک در کدام مرحله از میتوز رخ می دهد؟

22- الف- در کدام جانور نر، الگوی کروموزم ای جنسی XO است؟

      ب-در کدام موجودات زنده ، جانور نر کروموزم های جنسی XX دارد؟(0.5- شهریور 81)

23- در سلول های ماهیچه ای مخطط تقسیم سلولی چگونه است. ونتیجه این تقسیم چیست؟(0.75- شهریور 81)

24-الف- سیتوکینز در سلول های جانوری چگونه انجام می شود؟

      ب- شکل زیر کروموزم های غیر همتا را نشان می دهد ، پدیده جابجایی را در این کروموزم ها با رسم شکل نشان دهید؟(1- مرداد 81)

                                                                                                                                                                                    

25- در پروفاز میتوز چه اعمالی صورت می گیرد؟( 1- مرداد 81)

 

فصل هفتم

 

1-كاريوتيپ را تعريف كنيد و يك مورد استفاده آنرا بنويسيد؟.(0.75- مرداد 82- دي ماه 83)

2-هريك از موارد زير در كدام چرخه زندگي مشاهده مي شود؟.(0.75- دي ماه 83)

      الف- گامتها از طريق تقسيم ميوز بوجود مي آيند.

      ب- سلول زيگوت تقسيم ميوز انجام مي دهد.

      ج- در مرحله ديپلوئيدي هاگ توليد مي شود.

2-      به پرسش هاي زير درباره تقسيم ميوز پاسخ دهيد. (1 شهريور 83)

    الف-شكل مقابل چه مرحله اي از ميوز را نشان مي دهد؟

    ب- تتراد در چه مرحله اي از ميوز تشكيل مي شود؟

     ج- نحوه تشكيل تتراد چگونه است؟

4-اهميت تقسيم ميوز را بنويسيد؟(0.75 شهريور 83)

5-در متافاز I چه پديده اي رخ مي دهد؟( 0.5 شهريور 83)

6-ضرورت هاپلوئيد بودن گامت ها چيست؟(0.5 شهريور 83)

7- بكرزايي چيست و چه تفاوتي با كلون كردن دارد؟(0.75 خرداد 83)

8-چرا در فرايند تخمك زايي ، سيتوكينز سيتوپلاسم را به طور نامساوي تقسيم مي كند؟(0.75 خرداد 81- خرداد 83)

9- هاگ چیست و به چه طریق تولید می شود؟(0.75- خرداد1 8)

10- به پرسش های زیر پاسخ دهید؟(1- دی ماه 81)

    الف- پدیده جدا نشدن کروموزم ها را توضیح دهید؟

   ب- این پدیده در صورت وقوع ، مربوط به چه مرحله ای از میتوز است؟

11-  به پرسشهای زیرپاسخ دهید؟(1- خرداد 82)

    الف- در کدام مرحله از تقسیم سلول   ، سانتریول ها همانند سازی می کنند؟

   ب- با ورود سلول به مرحله میتوز ، سانتریول ها چه وضعیتی پیدا می کنند و نتیجه این عمل چیست؟

12- شکل زیر یکی از مراحل میوز را نشان می دهد:(0.75- خرداد 82)

    الف- نام این مرحله را بنویسید.

    ب- شکل مرحله بعدی را رسم کنید.

   ج- پس از پایان تقسیم، هر یک از سلول های حاصل چند کروموزوم خواهند داشت.

13-در یک سلول دیپلوئید 20 کروموزومی ، یک تقسیم میوز و سپس سه تقسیم میتوز صورت می گیرد. تعداد سلول های حاصل و تعداد کروموزم های هر سلول را بدست آورید.(0.5 – خرداد 82)

14- در چرخه سلولی مربوط به میوز ، در کدام مراحل کروموزم ها تک کروماتیدی هستند؟( 0.75- خرداد 82)

15- سلولی فرضی با 6=n2  وارد میوز می شود.به سوالات زیر پاسخ دهید؟(1- شهریور 82)

    الف- چند تتراد در این سلول تشکیل می گردد؟                                    ب- تتراد ها در کدام مراحل میوز ایجاد می شوند؟

   ج- در پایان میوز I چند سلول بوجود می آید؟                                        د- تتراد ها در کدام مرحله میوز ایجاد می شوند؟

16- شکل یک سلول فرضی با 4=n2 کروموزمی را در مرحله متافاز میتوز و متافاز I میوز  رسم کنید؟(0.5- شهریور 82)

17- به پرسش های زیر پاسخ دهید؟(0.5- مرداد82)

    الف- در آنافاز I میوز چه عملی صورت می گیرد؟

    ب- ویژگی کروموزم ها در این مرحله را بنویسید؟

18- اگر نحوه استقرار کروموزم ها در متافاز  I سلولی فرضی، مطابق شکل روبرو باشد

     از تقسیم کامل این سلول چند نوع گامت حاصل می شود .چرا؟(0.5-  مرداد82)

 

 

19- کدام سلسله (فرمانرو) ی جانداران ، فاقد چرخه زندگی است.و در چرخه زندگی هاپلوئیدی ، کدام سلول تقسیم میوز انجام می دهد؟(0.5-  مرداد 82)

20- الف- اگر یکی از سلول های انسان ؛ میوز انجام دهد پس از پایان میوز I هر سلول جدید دارای چند کروموزوم خواهد بود؟

      ب- تفاوت کروموزم های سلول حاصل از میوز I و میوز II را بنویسید؟(0.75- شهریور 81)

21- انواع چرخه های زندگی در یوکاریوت ها را نام  ببرید؟( 0.75- شهریور 81)

- به پرسشهای زیر پاسخ دهید؟(1.5-مرداد 81)

    الف- در پایان تلوفاز I میوز ،ساختار و تعداد کروموزمها، در هر یک از سلول های حاصل چگونه است؟

    ب- اسپروفیت چیست؟

    ج- از انواع تولید مثل غیر جنسی به دو مورد اشاره کنید؟

23- الف- تقسیم میوز را تعریف کنید؟

       ب- کدام پدیده منجر به پیدایش نشانگان داون می شود؟( 0.75- دی 80)

24- الف- تولید مثل غیر جنسی به روش قطعه قطعه شدن در اسپروژیر را توضیح دهید.

       ب- گامتوفیت چیست؟ ( 0.75-دی 80)

فصل هشتم

 1-      از آميزش آزمون موش سياه با يك موش قهوه اي ، همه موشهاي حاصل سياه رنگ  شده اند: .(0.75- دي ماه 83)

      الف- كدام صفت غالب است؟

      ب- صفت غالب خالص است يا ناخالص؟ دليل خود را بيان كنيد.

2-      به پرسشهاي زير پاسخ دهيد.(0.75- دي ماه 83)

    الف- مشاهدات نايت از آميزش گياهان نخود فرنگي گلبرگ سفيد و گلبرگ ارغواني چه بود؟

   ب- آزمايش هاي مندل چه تفاوتي با كارهاي نايت داشت؟

3-به پرسشهاي زير پاسخ دهيد: (1 -شهريور 83)

     الف- تفاوت گلبولهاي قرمز ، در افراد مبتلا به تالاسمي ماژور و تالاسمي مينور در چيست؟

     ب- آميزش دي هيبريدي ، چه نوع آميزشي است؟

4-اگر پدر و مادري سالم ، داراي فرزندي مبتلا به تالاسمي ماژور باشند:  (1 شهريور 83)

الف-ژنوتيپ پدر و مادر را تعيين كنيد.

ب- با محاسبات ژنتيكي احتمال آنكه فرزند بعدي اين خانواده ، پسري مبتلا به تالاسمي ماژور باشد را بدست آوريد.

          ژن فرد سالم:C                         ژن تالاسمي:c

5-با توجه به دودمانه مقابل استدلال كنيد كه صفت مورد نظر غالب است يا مغلوب؟(0.5 خرداد 83)

6-هر يك از اصطلاحات زير را تعريف كنيد؟   (0.75   - خرداد 83)                                                                                                                                 

    الف- هترو زيگوس                                      ب- الل                       ج- ژنوتيپ

7- مادري با گروه خوني AB و پدري با گروه خوني A ، دختري با گروه خوني B دارند. با ذكر دليل ، ژنوتيپ پدر را بنويسيد.(0.75 - خرداد 83)

8-الف- از انواع رابطه بین آللها ، هم توانی را تعریف کنید؟

     ب- در چه صورت ، فرزندی مبتلا به تالاسمی ماژور متولد می شود؟(1- دی ماه 80)

9- الف- این اصطلاحات را تعریف کنید؟        1- الل                     ب- ژن مغلوب

     ب- قانون تفکیک ژنها را بنویسید؟(1- دی ماه 80)

10- در یک گیاه نخود فرنگی ،رنگ ارغوانی گل،(R) نسبت به رنگ سفید(r) و بلندی ساقه (A)نسبت به کوتاهی(a)آن غالب است.

      الف- فنوتیپ هر یک از ژنوتیپ های زیر را در این گیاه مشخص کنید؟  1-AaRr       2-aarr

     ب- ژنوتیپ های احتمالی گیاه ساقه بلند گل سفید را بنویسید.(1- مرداد 81)

11- الف- قانون تفکیک ژن ها را بنویسید؟

       ب- چه تفاوتی بین همتوانی صفات و صفات غالب ناقص وجود دارد؟(1- مرداد 81)

12- زنی ناقل هموفیلی و مبتلا به تالاسمی مینور با مردی سالم از نظر هموفیلی ولی مبتلا به تالاسمی مینور ازدواج می کند.احتمال بوجود آمدن پسر مبتلا به هموفیلی و

       و تالاسمی ماژور در این خانواده چقدر است؟(1.5- خرداد 81)

13- قانون جور شدن مستقل ژنها را بنویسید.(0.5-خرداد 81)

14- آمیزش آزمون چیست؟(0.75-دی 81)

15- از آمیزش نخود فرنگی پابلند دانه صاف که در هر دو صفت خالص است با نخود فرنگی پا کوتاه دانه چروکیده ،ژنوتیپ و فنوتیپ افراد نسل اول (F1) را   بنویسید.(با نوشتن راه حل) (0.75- دی ماه 81)                                              پاکوتاه=l        پا بلند=L             دانه چروکیده= a          دانه صاف=A 

16- از خود لقاحی نخود فرنگی دانه زرد (Aa)تقریبا چند درصد دانه های حاصل سبز خواهند بود.(0.25- خرداد 82)     1- 25       2- 50     3- 75     4- 100

17- از آمیزش لاله عباسی گل قرمز با لاله عباسی گل سفید، نسل اول همگی گل صورتی شده اند.حال اگر گل صورتی های نسل اول ، عمل خود لقاحی انجام دهند،

       انواع ژنوتیپ های حاصل از این آمیزش را با محاسبات ژنتیکی بنویسید.( 1- خرداد 82)                           الل سفید رنگ=W        الل قرمز رنگ= R      

18- در یک گیاه نخود فرنگی آلل های P  و   p وآلل های A  و a  به ترتیب بیانگر صفات گلبرگ ارغوانی ، گلبرگ سفید دانه صاف و دانه چروکیده می باشد.

      فنوتیپ هر یک از ژنوتیپ های زیر را بنویسید.(1- شهریور 82)

   الف- PPAA                   ب-  Ppaa                 ج-   ppAa                  د- ppaa

19- در نوعی خرگوش ژنوتیپ های WW  رنگ سفید،  BB رنگ سیاه ،و   BW رنگ خاکستری ایجاد می کند.حال اگر دو خرگوش با ژنوتیپ هایBW   ، BW    را با هم آمیزش دهیم:

      الف- ژنوتیپ های جدید در فرزندان را مشخص کنید.

     ب- با استفاده از محاسبات ژنتیکی ، ژنوتیپهای جدید در فرزندان را مشخص کنید.(1- شهریور 82)

20- در خانواده ای  مادر گروه خونی AB و پدر گروه خونی   A وپسر گروه خونیB  دارند.تعیین کنید: (1- مرداد 82)

     الف- ژنوتیپ پدر              ب- نسبت فرزندان ناخالص          ج- احتمال دختری با گروه خونی B

21- با توجه به دودمانه (شجرنامه) مقابل به پرسش های زیر پاسخ دهید:(1- مرداد 82)

      الف- بیماری غالب است یا مغلوب                                                                                                  

       ب- بیماری وابسته به جنس است یا آتوزومی

       ج- فرد شماره 1 خاص است یا ناخالص                                                                                                

      د- با توجه قسمت ب ، این دودمانه چگونگی وراثت کدام بیماری را نشان می دهد؟                                                     

22- گل یک گیاه نخود فرنگی ، دارای گلبرگ های ارغوانی ( فنوتیپ غالب می باشد.برای مشخص کردن ژنوتیپ این گل چه راهی را پیشنهاد می کنید.

        (جواب را با استدلال ژنتیکی بیان کنید.)(1- شهریور 81)

23- به سوالات زیر در مورد صفت سه آللی گروههای خونی پاسخ دهید.(1- شهریور 81)

      الف- برای این صفت چند نوع ژنوتیپ در افراد می توان انتظار داشت.

      ب- چرا افرادی که ژنوتیپ I I  دارند،گروه خونی AB  خواهند داشت؟

      ج- افرادی که گروه خونی A دارند (فنوتیپ A)چه ژنوتیپ هایی ممکن است داشته باشند؟

فصل نهم

 

1-هر يك از بافتهاي زير چند n كروموزوم هستند.( 1 - دي ماه 83- شهریور 82)

       الف- آندوسپرم                ب- بافت خورش                     ج- آلبومن                           د- پوسته دانه

2- به سوالات زير پاسخ دهيد.

    الف- آب  و مواد معدني گياهان آوند دار از چه طريقي از ريشه به ساير نقاط گياه منتقل مي شود؟(0.5 - دي ماه 83)

    ب- چرا خزه گيان را گياهان بدون آوند مي نامند ؟

3-      پيوند زدن چگونه انجام مي شود؟ (0.5- دي ماه 83)

4-      با ذكر دليل بگوييد آيا اين گفته كه:  « تخمك در گياهان نهان دانه همان گامتوفيت ماده است» صحت دارد؟(0.5 دي ماه 83)

5-سلول تخم زاي خزه در چه محلي از گياه وجود دارد؟( 0.25  شهريور 83)

    الف- آركگن                       ب- هاگدان                     ج- پروتال                    د- آنتريدي

6-پروتال سرخس از رشد كدام سلول توليد مي شودوچه ويژگي هايي دارد؟( 1 شهريور 83)

7- انواع گياهان بي دانه را نام ببريد؟(0.5 شهريور 83)

8- سلول هاي دانه گرده رسيده نهاندانگان را نام ببريد و نقش آنها را بنويسيد.( 1 خرداد 83)

9-در رابطه با خزه به سؤالات زير پاسخ دهيد:( 1 - خرداد 83)

   الف- سلول تخم از تركيب كدام سلول ها توليد مي شود؟

   ب- تخم در كدام بخش از گامتوفيت پديد مي آيد؟

   ج- از رشد تخم چه بخشي بوجود مي آيد؟

10- طرح زیر مربوط به چرخه زندگی کدام گیاه است؟ به جای علامت سوال کلمه مناسب کدام است ؟(0.5-  مرداد82)

 

      آرکگن                                          میتوز                      ؟

      آنتریدی           پروتال                هاگ             هاگدان                   اسپروفیت مستقل

                                                                                                                                                                                          

11- شکل روبرو قسمتی از چرخه زندگی سرخس را نشان می دهد.(1- مرداد 81)                                      

الف-  شماره های 1و2 را در برگ امتحان نام گذاری کنید؟                                                               

ب- شماره های 3و4 کدام نوع تقسیم سلولی را معرفی می کنند؟                                                                                                     

                                            

12- شکل قسمتی از چرخه زندگی خزه را نشان می دهد.( 1- شهریور 82)

                                             

  الف- شماره های 1و2 را در برگ امتحانی نام گذاری کنید.

                                                                                                 

   ب- شماره های 3 و 4 کدام تقسیم سلولی را معرفی می کند.

 

13-به جای علامت سوال کلمات مناسب قرار دهید.(0.5- خرداد 82)

      الف- گامتوفیت خزه                      آنتریدی                      ؟

      ب- پروتال سرخس                    ؟                   تخم زا

14- شکل زیر دانه کاج را نشان می دهد.                                                                                                                         

     اجزای شماره گذاری شده را در برگ امتحانی نام گذاری کنید؟(1- خرداد 82)                                                           

15-   اجزای ساختمانی بخش گامتوفیتی خزه را نام ببرید.(0.75- دی 81)                                                                       

16- سلول تخمزا در تخمک باز دانگان چگونه تشکیل می شود؟(1.25- دی ماه 81)

17- اصطلاحات زیر را در سرخس تعریف کنید؟(0.5-خرداد 81)

     الف- هاگینه                                             

      ب- برگ شاخه

18- در شکل مقابل بخشهای مشخص شده را نام گذاری  کنید؟( 0.75- خرداد 81)

 

19 – برای تکثیر گیاه برگ بیدی و گیاه بنفشه آفریقایی از کدام بخش رویشی استفاده می شود.(0.5 – مرداد 82)

20- اجزای ساختمانی دانه گرده نهان دانگان را بنویسید؟(0.75- خرداد 81)

21- پاسخ سوالات زیر را بنویسید؟(1- مرداد 82)

       الف- در دانه گیاه گندم و دانه کاج بافت حاوی مواد غذایی کدام است؟

      ب- گلهای بید و گلهای گل ستاره ،چگونه گرده افشانی میشوند؟

22- تخمک نهانانگان از چه بخش هایی تشکیل شده است؟(0.75- شهریور 81)

23- به پرسش های زیر پاسخ دهید؟(1.25- شهریور 81)

     الف- نحوه تشکیل سلول جنسی نر را در خزه بنویسید؟

      ب- چگونگی رسیدن سلول جنسی نر به سلول تخمزا(گامت ماده) را در خزه توضیح دهید.

24-  الف- سلول های درون دانه گرده نهان دانگان را نام ببرید؟ ب- لپه را تعریف کنید؟(1- دی ماه 80)

25- شکل روبرو قسمتی از چرخه زندگی سرخس را نشان می دهد: اجزای شماره گذاری

      شده را با ذکر شماره در  برگه  امتحانی نامگذاری کنید.(1- دی ماه 80)

 

فصل دهم

1-تمايز يك سلول نتيجه چه تغييراتي در آن مي باشد؟(0.5 دي ماه 83)

2-با ذكر مثال بنويسيد كه از همجوشي پروتو پلاست ها براي ايجاد چه گياهاني استفاده مي شود؟(0.75 دي ماه 83)

3-در هر دسته آوندي ،كامبيوم آوندي در كجا تشكيل مي شودوبه سمت درون و بيرون ساقه ، چه بافت هايي را مي سازد؟(0.75 دي ماه 83)

4-مفهوم زيستي اين جمله را بنويسيد«رويان درون دانه زندگي نهفته دارد». (0.5 شهريور 83)

5-انواع گياهان را از نظر طول عمر  ، نام ببريد.(0.75 -شهريور 83)

6-كامبيوم آوندساز در چه قسمتي از ساقه قرار گرفته و از فعاليت آن به طرف داخل و خارج ، چه آوندهايي حاصل مي شود؟(0.75 شهريور 83)

7- در جريان رويش دانه لوبيا ، قلاب از كدام بخش رويان حاصل مي شود و چه نقشي دارد؟( 1 خرداد 83)

8-مريستم هاي پسين در چه بخش هايي از گياهان چوبي به وجود مي آيند و چه نقشي دارند؟( 1- خرداد 83)

 9- تروپیسم ( گرایش) را تعریف کرده و سه مثال از تروپیسم ( گرایشها ) ی متداول را بیان کنید.(1-خرداد 81)

10- به پرسشهای زیر پاسخ دهید؟(1- خرداد 81)

     الف- ژیبرلین ها در گیاه چه نقشی دارند؟

     ب- کاربرد اکسین ها در کشاورزی چیست؟

11- شرایط محیطی که باعث افزایش اتیلن در گیاه می شوندکدامند؟(1- دی ماه 81)

12- خفتگی دانه یعنی چه؟چه عواملی سبب رفع  حالت خفتگی دانه می شوند؟( 1- دی ماه 81)

13- به پرسش های زیر پاسخ دهید:( 1- خرداد 82)

      الف- مریستم های نخستین در چه بخش هایی از گیاه وجود دارند؟

       ب- در ساختار نخستین ، رشد قطری ریشه وساقه از چه طریقی صورت می گیرد؟

       ج- بافت های نخستین را تعریف کنید؟

14-  دو راه برای رفع خفتگی دانه ها پیشنهاد کنید.و در هر مورد چگونگی رفع خفتگی را توضیح دهید.(1-  خرداد 82)

15- سلول های حاصل از مریستم های نزدیک به نوک ریشه ، چهار گروه متمایز بافتی را بوجود می آورند.آنها را نام ببرید.(1- شهریور 82)

16- در هریک از موارد زیر از کدام هورمون گیاهی استفاده می شود؟ (1- شهریور 82)

     الف- زودرس کردن میوه ها           ب-  ریشه دار کردن قلمه ها            ج-شادابی شاخه های گل              د- رفع خفتگی دانه ها

17- محرک های رشد گیاهان کدامند؟و از کدام هورمون برای ریشه دار کردن قلمه ها استفاده می شود؟( 1- مرداد 82)

18- مریستم های پسین ساقه گیاه کدامند؟و هر یک در چه بخشی از ساقه بوجود می آیند؟( 1- مرداد 82)

19- چرا بریدن سر شاخه های گیاهان، (هرس کردن) سبب پر شاخه و برگ شدن آن ها می شود؟( 1- شهریور 81)

20- مریستم های پسین در چه بخشهایی از گیاهان چوبی به وجود می ایند و چه نقشی دارند؟(1- شهریور 81)

21- پاسخ دهید؟(1- دی ماه 80)

      الف- یک هورمون محرک رشد را در گیاهان نام ببرید.

      ب- نوردورگی را تعریف کنید؟

      ج- آبسزین چگونه تعادل آب در گیاه را تنظیم می کند؟

22- الف- هویج از نظر طول عمر چه نوع گیاهی است؟

       ب- چه بخش هایی از گیاه ، ساختار نخستین را تشکیل می دهند؟(1- دی ماه 80)

23- الف - اصطلاح نمو در زیست شناسی چه مفهومی دارد؟

       ب- پروتوپلاست چیست؟( 1- مرداد 81)

24- الف- اکسین چگونه باعث خمیدگی ساقه به سمت نور می شود؟

        ب- یکی از هورمون هایی که موجب ریزش برگ می شوند را نام ببرید؟( 1- مرداد 81)

فصل یازدهم

1-هر يك از هورمون هاي LHو FSH چه تاثيري بر اعمال بيضه ها دارند؟(مرداد81-  دي ماه 83)

2-به پرسش هاي زير پاسخ دهيد؟(0.75 دي ماه 83)

   الف- چه عاملي موجب ورود تخمگ از تخمدان به لوله فالوپ مي شود؟

   ب- چه عواملي موجب حركت تخمك از لوله فالوپ به سمت رحم مي شوند؟

3-لقاح داخلي در چه گروههايي از جانوران ديده مي شود؟(0.75 دي ماه 83)

4-تفاوت اندازه سلول تخم پرندگان و پستانداران را با ذكر مثال بنويسيد.(1.5-شهريور 83)

5-اعمال بيضه توسط كدام هورمونها تنظيم ميشود؟(0.5 شهريور 83)

6-به سوالات زير پاسخ دهيد: ( 0.5 - خرداد 83)

   الف- منظور از بلوغ نهايي اسپرم چيست؟

   ب-بلوغ نهايي اسپرم در چه بخشي از بيضه صورت مي گيرد؟

7- وظايف دستگاه توليد مثلي در زن را بنويسيد؟(0.75 خرداد 83)

8- هر يك از منحني هاي «الف» و «ب» مربوط به كدام هورمون تخمداني است؟(0.75- خرداد81

     در قسمت «ج» در چرخه تخمداني چه واقعه اي رخ مي دهد؟                                  - خرداد 83)

 

 

9- هر يك از وقايع زير تحت تاثير چه هورمون هايي صورت مي گيرد؟

      الف- ضخيم و پر خون شدن ديواره رحم                                   

       ب- حفظ ديواره رحم                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

10- با توجه به شکل زیر به سوالات پاسخ دهید. (1- خرداد   82)          (شکل رحم در زنده زا)                                                                                                                                          

   الف- شکل نشان دهنده چه نوع تولید مثل جنسی در جانوران است.                                         

   ب- بخش مشخص شده را نامگذاری کنید.

   ج- این نوع تولید مثل، در کدام گروه از جانوران مشاهده می شود.                                                                                          

                                                                                                                                                                                

11- اندوخته غذایی تخمک به طور عمده از چه موادی است؟(0.5-خرداد 81)

12- به پرسشهای زیر پاسخ دهید؟(0.75-خرداد81)

      الف- جفت چگونه ایجاد می شود؟

      ب- وظیفه جفت چیست؟

13- چه عواملی موجب اختلال در اسپرم زایی می شود؟(0.5- دی ماه 81)

14- در دوزیستان:    (1- دی ماه 81)

        الف- لقاح داخلی است یا خارجی؟                               ب- نحوه انجام لقاح در دوزیستان چگونه است؟

15- به پرسشهای زیر پاسخ دهید؟(1- دی ماه 81)

       الف-تنظیم بلوغ گامت ها و تشکیل جسم زرد ، در کدام یک از مراحل چرخه تخمدان رخ می دهند؟

       ب- از جسم زرد چه هورمون هایی ترشح می شوند؟

16- اسپرم و تخمک ها را از نظر اندازه و تحرک با یکدیگر مقایسه کنید؟(1- خرداد 82)

17- پرده های اطراف رویان را نام ببرید و نقش هر یک را بنویسید؟( 1- شهریور 82)

18- به سوالات زیر پاسخ دهید؟( 0.5- شهریور 82)

     الف- یک نمونه از جانورانی که لقاح خارجی دارند نام ببرید؟

     ب- اولین مهره دارانی که تخم گذاری در خشکی را آغاز کردند کدام گروه می باشند؟

19- مقدار کدام هورمون هیپوفیزی در نیمه چرخه جنسی افزایش می یابد. وئنتیجه آن چیست؟( 0.5- شهریور 82)

20- نقش اپی دیدیم در دستگاه تولید مثلی مرد چیست؟(0.5- مرداد 82)

21- اندوخته غذایی تخمک جانوران ، مخلوطی از کدام مواد است؟( 0.5- مرداد 82)

22- در حدود چند روز بعد از لقاح، بلاستوسیت به جداره رحم متصل می شود. و این عمل چه نامیده می شود؟(0.5- مرداد 82)

23- طرح مقابل منحنی مقدار تغییرات هورمون های

هیپوفیز پیشین و فولیکول های تخمدان را نشان می دهد.

نام هورمون های الف و ب را بنویسید؟(0.5- مرداد 82)

 

24- جسم زرد چیست و تحت تاثیر چه هورمونی تشکیل می شود؟ (0.75- شهریور 81)

25- هورمون های هیپوفیزی موثر در فعالیت غدد جنسی کدامند؟اثر هر کدام را در جنس نر بنویسید.( 1- شهریور 81)

26- به پرسش های زیر پاسخ دهید؟(1- مرداد 81)

     الف- از جسم زرد چه هورمون هایی ترشح می شود؟

     ب- در کدام مرحله از دوران زندگی زن ،گامت های نابالغ تقسیم خود را آغاز می کنندودر چه مرحله ای از میوز I  این تقسیم متوقف می شود؟(1 – مرداد 81)

27-  به چه دلیل میزان اندوخته در تخمک پرندگان ( در مقایسه با پستانداران) بسیار زیاد است؟(0.5- مرداد 81)

28- الف- تخمک گذاری را تعریف کنید؟

      ب- بلاستوسیت چیست؟             ج- جفت را تعریف کنید؟(1- دی ماه80)

29- الف-  LH چه اثری بر بیضه دارد؟

       ب- استروژن چه اثری بر فولیکول دارد؟

       ج- اووم چیست؟

       د- پروستات چه ماده ای ترشح می کند؟ ( 1- دی ماه 80)

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۸۵ساعت 12:23  توسط حمید عباسی و عدنان عباسفرد  |